Bornholmsk Turistleksikon - A

Adam og Eva - Klippeparti syd for Årsdale. I klippeskrænten ses foruden Adams stol - en afsats i klippeskrænten - nogle af bølgeslag fremkaldte fordybninger, der kan minde om aftryk af et kvindelegeme.

Allinge-Sandvig Købstæder - Areal 961 hektar.

Allinge Kirke (opført ca. 1500) En altertavle i renæssance fra omkring 1625, som omkring 1740 skal være flyttet fra kapellet på Hammershus. En mindetavle er 1687 opsat til erindring om Kong Christian V's besøg i byen. På kirkegården ved kirken står en runesten fra omkring 1030-40 (Klemenskerstenen).

Ved siden af den nye kirkegård er indrettet en kirkegård for de russere, der døde på Bornholm i perioden 1945-46.

Havne i Allinge og Sandvig. Fra Allinge Havn rutefart til Christiansø og Simrishamn i sommerperioden. Jollehavn (Kampeløkkehavn) og Sæne Havn nordvest for Sandvig. Herfra bådfart langs kysten.

Nord for Sandvig Havn fredet skanse, Sandvig batteri og Det gamle Rådhus, byens ældste hus.

Derudover seks skanser, tre høje og to bautasten. Anseelige helleristninger på Madsebakke.

Skole, apotek, bibliotek, missionshuse banker, posthus, politistation, lægehus, tandlæger. Flere dagligvarebutikker og specialforretninger, silderøgeri, sportshal, tennisbaner, turistbureau. I Sandvig en svømmehal (bølgebad), tennisbane, vandrerhjem, campingplads, gallerier.

Almegårds Kaserne - I den nordlige udkant af Rønne. Husede indtil for nylig Bornholms Værn o Bornholms Hjemmeværn. Nu er disse enheder ændret og underlagt en større militær enhed i det øvrige land. Bornholm har dog stadig en oberst - en slags kommandat, der har bolig i den imponerende Kommandantgård i Storegade i Rønne. På Almegårds Kaserne uddannes soldater, som sendes til verdens urolige hjørner og deltager i diverse FN-styrkers forsøg på at opretholde ro og orden.

Almindingen - Danmarks tredjestørste skov, se under Skove.

Amtmandsgården - i Storegade i Rønne. Her har Bornholms Statsamt til huse, og her er der også bolig til statsamtmanden, der er Indenrigsministeriets repræsentant på øen.

Amtmandsstenen - Klippeparti i Døndalen. Tidligere kaldet Kongestenen.

Andersen Nexøs Mindestuer - Forfatteren Martin Andersen Nexø (1869-1954) var født på Christianshavn, men voksede op i faderens fødeby, Nexø. Barndomshjemmet i Ferskesøstræde 36, Nexø, er på privat initiativ indrettet som mindestuer for forfatteren, der fik en renæssance i forbindelse med Bille Augusts filmatisering af Nexøs hovedværk, proletarromanen "Pelle Erobreren". Nexø Kommune har post festum i 1996 i anledning af byens 650 års købstadsjubilæum gjort Andersen Nexø til æresborger.

Anemonetur - Det bornholmske forår er bl.a. præget af et imponerende anemoneflor. Blå anemoner findes i stort tal på Øst- og Nordbornholm, hvor de små smukke blomster lyser op. Lidt senere kommer den gule og den hvide anemone, og den hvide anemone dækker store bøgeskovsområder med et hvidt tæppe, så tæt som det næsten ikke kan opleves andre steder i landet. Dertil kommer de bornholmske specialiteter svovlgul anemone, der er en bastard mellem hvid og gul anemone, som er ret sjælden, men findes i stort tal bl.a. ved Jons Kapel, og den bornholmske anemone (blegblå anemone) eller Anemone Apennina, der oprindeligt kun fandtes på Bornholm, hvor den blev opdaget i 1867. Apennina-anemonen blev i 1990erne fredet. Den bornholmske forårsskov er præget af et meget imponerende blomsterflor, som kan nydes af både botanikere og andre, der blot sætter pris på den mangfoldige og spændende natur. Den bornholmske flora findes rigt beskrevet i Arne Larsens "Bornholms Flora" fra 1956.

Ankermyr - En lille mose mellem bratte klipper i Slotslyngen.

Arboretet - I Segen Skovpart i Almindingen overfor skovfogedboligen findes Arboretet - et spændende parklignende område med mange sjældne træer og buske, bl.a. meget store, blomstrende tulipantræer.

Arkæologi - På Bornholm er der gennem tiderne gjort mange imponerende fund, og et meget stort antal fritidsarkæologer har i de senere år betydet et stigende antal fund. Således skyldes bl.a. fundet af guldgubberne på Sorte Muld ved Ibsker nogle dygtige fritidsarkæologer. Den bornholmske arkæologi er rigt repræsenteret på Bornholms Museum i Rønne, hvor også det enestående guldgubbefund kan beses.

Arnager - Fiskerleje 8 km fra Rønne (ved Bornholms Lufthavn). Havnen er bygget for enden af en lang bro ude i havet (ø-havn). Her findes et af Bornholms tilbageværende silderøgerier. Lidt syd for Sdr. Landevej, øst for Arnager findes Arnager-jættestuen. Den er lille, udgravet og restaureret. På den anden side af landevejen ved Store Myregård er der en rund borgplads, 38 meter i diameter, og lidt længere østpå ved Ll. Strandbygård findes et interessant helleristningssted. Ved St. Strandbygård findes den fredede Troldhøj.

Automobilmuseet - Bornholms Automobilmuseum på Grammegårdsvej 1 i Aakirkeby skyldes en privatmands interesse for gamle køretøjer og består af en imponerende samling af biler og motorcykler fra de motoriserede køretøjers barndom. En nyere afdeling består af østeuropæiske biler.

Opdateret d. 2.8.2002