Bornholmsk Turistleksikon - Æ-Å

Æggebjerg - Naturlig afrundet bakke øst for Klemensker by.

Æggehønen - Stor sten mellem Allinge og Sandkås. I nærheden ligger der også en del mindre sten, deraf navnet.

Ø-havne - Se under bornholmske fiskerlejer.

Ølene - Vildtreservat på ca. 110 hektar. Adgang til selve området ikke tilladt, men to fugletårne giver god mulighed for at kigge ud over området, der minder om en smålandsk myr. En myr er et vand- eller moseområde, og det indgår i mange bornholmske stednavne. Her i Ølene findes et rigt plante og dyreliv (bl.a. kødædende planter). Moseområde med gamle tørvegrave og engområder. Her har i de senere år været ynglende traner, ligesom området hjemsøges af mange fugle på træk, enten forår eller efterår.

Ørnekullen - syd for Hasle var oprindelig omkring en snes jernaldergravhøje. Her findes en god badestrand.

Ørnestenen - Bautasten mellem Onsbæk og Bornholms Lufthavn. Lidt længere inde i skoven findes en sten med helleristninger.

Ørreder - Bornholmske vandløb er vuggen for udklækning af en stor mængde ørreder. Det er et betagende syn at følge en stor, "gravid" hunørred kæmpe sig op gennem forhindringerne i de bornholmske vandløb i efterårstiden.

Ørsted Kilde - Ligger i Ekkodalen og er i dag ikke noget særligt syn.

Østerlars Sogn - Areal 3840 hektar. Øster Larskirke. Indviet til Skt. Laurentius, Lund Domkirkes værnehelgen, er den største af Bornholms fire rundkirker, opført i 1100-årene. Fortløbende serie kalkmalerier fra 1350-1400. Renæssancealtertavle (1605). Prædikestol fra 1595 med udskårne evangelisttegn. I kirken tre runesten.

Fem høje, 34 røser (de 13 i Salene bugt), fire bautasten.

Dagligvarebutik, benzintank, galleri.

Østermarie kirkeruin - I den gamle kirke, som blev afløst af en ny i 1891, hang et velbevaret maleri af frihedshelten fra 1658 "Jens Kofoed og hans store familie". Billedet hænger nu i Østermarie Kirke. Østermarie gamle kirke hører til blandt øens allerældste, altså omkring 800 år gammel. Dens arkitektur menes påvirket af irsk bygningskunst. Nedrivningen af den gamle kirke blev stoppet af Nationalmuseet, da man fandt ud af, at der ved den gamle kirke var mange interessante detaljer.

Østermarie Sogn - Areal 5378 hektar. I sognet: Øster Mariekirke. Indviet 1891. I prædikestolen er genanvendt fire arkadefelter fra en renæssanceprædikestol fra 1593, som blev solgt 1821, men hvor maleren Kr. Zahrtmann erhvervede enkelte dele, som han skænkede tilbage til kirken. I kirkerummet opstillet 4 runesten. Tæt ved kirken står den gamle kirke fra 1200-tallet som ruin.

Tæt ved Maglegård findes de beskedne rester af de i 1900 fredede ruiner af et middelalder gårdskapel.

Fire fredede skanser, 15 høje, to røser, fire helleristningssten, 55 bautasten, heriblandt Hellig Kvinde mellem Bølshavn og Listed samt Louisenlund med 51 bautasten.

Tre missionshuse. Skole, sportshal, bibliotek, bank, autoværksted, benzin, dagligvarebutik, vinduesgalleri og modeljernbanemuseum

Seværdigheder: Randkløveskåret

Åbne gårde - Rundt om på øen findes flere besøgsgårde, der er åbne for publikum om sommeren. Det kan bl.a. læse nærmere om i Denne Uges Bornholm.

Åby - Naturnavn ved Muleby Å i Nyker Sogn.

Aaker Sogn - Areal 5677 hektar. I sognet: Åkirke (se under Åkirkeby købstad).

Bornholms Folkehøjskole ved Almindingen, oprettet 1893. Bornholms oprindeligt største gård (Vallensgård).

To jættestuer, 17 oldtidshøje, 108 røser, 16 bautastene og tre helleristninger.

Ved kysten stort strandareal Boderne med lille jollehavn. Oplevelsescentret NaturBornholm.

Aakirkeby Købstad - Areal 554 hektar. Købstadsrettigheder fra 1346.

Åkirke. Skt. Hans Kirke. Alterbordet er dateret 1608 og skyldes billedskæreren Jacob Kremberg i Lund, der også har udført altertavlen, dateret 1600. Pragtfuld romansk døbefont af gotlandsk sandsten fra slutningen af 1100-tallet. Kummen er omgivet af 11 nytestamentlige relieffer. En gravsten over den lybske foged Schweder Ketting og hans to hustruer er opstillet i våbenhuset, hvor der også er opstillet 2 runesten.

Rosenkranskirken, katolsk kirke, indviet i 1932. Alterbord af brun og blåhvid marmor, altertavlen er trefløjet, udskåret i egetræ.

Tre missionshuse.

To skoler (en kommunal og en friskole), bibliotek, bank, posthus, lægehus, dyrlæge, politistation, tandlæge. Flere dagligvarebutikker og specialforretninger, campingplads, sportshaller, tennisbaner, turistbureau. Landbrugets Udviklings- og Innovationscenter på Kannikegård og forskningscentret BIORAF. TV2-Bornholm. AMU-Center Bornholm.

Seværdigheder: Automobilmuseum. "Hospitalet" (Storegade) opført 1856. Har sin oprindelse fra en i middelalderen grundlagt Skt. Jørgensgård for spedalske. NaturBornholm (indvies 2000).

Åløse - Område med mindre bebyggelse øst for Almindingen.

Åremyr - Mose i Almindingen, neden for Christianshøj.

Årsballe - Mindre by midt på Bornholm, hvor man også finder de to meget høje antennemaster, som forsyner Bornholm med radio- og TV-signaler fra det øvrige Danmark.

Årsdalevang - Stærkt kuperet terræn mellem Årsdale og Paradisbakkerne.

Opdateret d. 13.7.2002