Bornholmsk Turistleksikon - B

Bagå - Å, der har sit udløb syd for Hasle.

Balka - Stort strandareal syd for Nexø. Også en lille jollehavn.

Bastemose - Interessant moseområde i Almindingen, hvor man fra fugletårne kan betragte det spændende fugleliv især forår og efterår. Mange åkander om sommeren og i øvrigt flere sjældne planter.

Bedegade - Et område nord for Klemensker by. Navnet findes andre steder på øen, og det betegner et område, hvor hestene græssede i gamle dage.

Bevaringsplaner - En af landets første større bevaringsplaner er den, der gælder for Danmarks mindste købstad, Svaneke. Arbejdet med planen startede ved stiftelsen af foreningen Svanekes Venner i 1944 og fortsatte i forbindelse med byens 400 års købstadsjubilæum i 1955. I 1963 besluttede byrådet at stadfæste en bevaringsdeklaration på over 400 ejendomme i Svaneke, og den endelige bevaringsplan blev godkendt og fik virkning fra 1969. I 1975 fik Svaneke som påskønnelse for bevaringsarbejdet Europarådets guldmedalje. Siden er der udarbejdet bevaringsplaner i en række andre byer, ikke mindst for de gamle kvarterer i Rønne. De smukke bindingsværksejendomme fra 1700- og 1800-årene er små og store velbevarede huse i et stokværk. Bornholmsk byggeskik i by og på land findes rigt beskrevet i litteraturen.

Biografer - På Bornholm er der i dag biografer i Rønne, Svaneke og Gudhjem.

BIORAF - Bioraf Danmark Fonden har med støtte fra EU's Eclairmidler etableret et pilotprojekt i Aakirkeby, hvor der forskes i mulighederne for at udnytte vegetabilske produkter som råstoffer, der vil kunne erstatte de råstoffer, som er baseret på fossil olie. Det ventes, at forsøgene vil føre med sig, at man starter nogle mindre produktioner, som kan bidrage til at skabe basis for dyrkning af nye afgrøder i landbruget. De vegetabilske produkter har fremfor olien den fordel, at de ikke forurener, og at de er fornybare.

Bismarckshovedet - Klippe ved kysten vest for Gudhjem, der kan minde om Rigskansler Bismarcks ansigtstræk.

Bjergbestigning - Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor man kan dyrke bjergbestigning. På Bornholm findes klatreskoler, som giver kurser i, hvordan man kan få særlige oplevelser i den bornholmske natur, ligesom der tilbydes oplevelsesophold med specialtilrettede kurser, bl.a. rapelling

Bjergebakken - i Vestermarie Sogn ved landevejen Rønne-Almindingen. Her er 17 bautasten og en del røser, endvidere øst herfor seks væltede og enkelt opretstående sten

Blemmelyng - Område i Vestermarie og Nylars sogne, hvor jorden i gammel tid var mager og ofte fyldt med sten og klipper. Store dele af området er i dag tilplantet med skov.

Blykobbe Plantage - I folkemunde også kaldet Nordskoven. Plantagen drives af statsskovvæsnet og er underlagt skovrideren i Almindingen. Blykobbe Plantage er oprindelig etableret for at stoppe sandflugten. Blykobbe er navnet på et område omkring Blykobbe Å, der løber igennem skoven. I gammel tid hed området Sandflugtsskoven.

Blykobbe Å - Å, der har sit udløb i Blykobbe Plantage i Nyker Sogn.

Blæsbjerg - En høj bakke i Nyker Sogn

Blåtrykker - I gamle dage havde hver by sin egen blåtrykker. I dag er der i Europa kun nogle ganske få, der mestrer dette gamle håndværk. En af dem bor i Svaneke. Det er den tidligere nexøpostmester Heinz Diedrich, der er udlært formstecher og stoftrykker i fødebyen Einbeck ved Harzen. Han har for nylig startet firmaet Svaneke Blåtryk, der både er en hobby og et arbejde.

Boderne - Oprindelig fiskerleje ved stranden med lille havn, i dag fortrinsvis benyttet af fritidsfiskere og lystsejlere. Fin badestrand.

Bodilsker Sogn - Areal 3252 hektar. I sognet: Bodilskirke. Opkaldt efter den engelske helgen Skt. Bothulf. Over alteret et forholdsvis nyt krucifiks. En altertavle fra 1856 med maleri af Jørgen Roed hænger nu på skibets vestre væg. Prædikestol fra omkring 1600 med fire evangeliske figurer. I kirkens våbenhus to runesten.

Ved Stenseby jættestuen Bønnestenene. Ved Kattesletsgård et fredet areal med ca. 40 røser. Bautasten, bl.a. en større gruppe på 62 i skoven Gryet lidt nord for kirken. I plantagen den anseelige bautasten Hellig Hågen.

Ved kysten Balka Strand. Dagligvarebutik.

Bokul - Helligbjerg, beliggende ovenfor Gudhjem by - 50 meter over havet. Udsigt over byen og til Christiansø.

Bolderis - Skov- og engstrækning i Klemensker Sogn.

Bolsjer - Svaneke Bolsjer er en lille, men eftertragtet turistattraktion, som det kan være svært at trække de mindste bort fra. Her på det lille torv i den idylliske by kan man nemlig se, hvordan bolsjemassen trækkes ud fra en tyk pølse til små fine bolsjer med alle slags mønstre, bl.a. logoer.

Bolsterbjerg - i Nyker Plantage, lige op ad Almindingen. Tæt herved findes Bornholms midtpunkt. Endvidere en restauration med en stor og meget besøgt have med forskellige dyr.

Bombardementerne og 2. Verdenskrig - Mens det øvrige Danmark blev besat af tyskerne den 9. april 1940, kom besættelsesmagten først til Bornholm dagen efter. Til gengæld varede krigen noget længere på Bornholm, idet den tyske kommandant på øen i første omgang nægtede at overgive sig til russiske allierede i maj 1945. Det førte til omfattende russiske bombardementer af Rønne og Nexø, før kommandanten overgav sig. Derefter besattes øen i 11 måneder af russiske styrker, der forlod øen i april 1946. Genopbygningen af Rønne og Nexø gennemførtes efter indsamlinger med betydelige resultater, og blandt gaverne var den svenske stats 300 træhuse, som i dag er eftertragtede boliger i de to byer. Svenske byplanlæggere tager til Bornholm for at se, hvordan man bevarer svenske træhuse og træhuskvarterer.

Bonaveddegård - Efter sagnet skal den bornholmske sagnhelt Bonavedde, der var søn af en havfrue og en gårdmand, have boet her i Pedersker Sogn. Bonavedde førte en heldig kamp mod de hedenske trolde, der holdt til i højene i området.

Besøg på Bondegårde - Bornholm har flere besøgslandbrug, hvor man kan få et indtryk af, hvordan livet foregår på en ejendom, hvor man både har et righoldigt dyrehold og et markbrug, omgivet af den smukkeste natur.

Besøg i haver - Flere bornholmske haver slår dørene op for turisterne om sommeren og viser rundt i herlighederne mod betaling af et beskedent beløb.

Bornholm fra luften - Fra Bornholms Lufthavn ved Rønne er der mulighed for rundflyvninger over Bornholm med det bornholmskejede Klippefly. Fra luften er det i sommertiden i øvrigt muligt at udpege særlige arkæologiske lokaliteter på øen.

Bornholm i 1658 - Ved Roskildefreden i 1658 afstod den danske konge Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm til den svenske konge. Bornholmske oprørere tog den svenske kommandant på Hammershus til fange, skød ham i Rønne og befriede øen, hvorefter de sendte repræsentanter til København for at levere øen tilbage til den danske konge. Bornholmerne fik derefter diverse privilegier som tak for dåden. De eksisterer ikke mere. Flere steder på øen findes mindesmærker om denne begivenhed, naturligvis først og fremmest på og ved Hammershus, men også ved nogle sten, som ligger i Storegade i Rønne, hvor nedskydningen af den svenske kommandant Printzensköld fandt sted. Den bornholmske befrielsesdag er den 8. december 1658.

Bornholm rundt på cykel - Hvert år arrangerer Bornholms Cyklistforbund en endags cykeltur øen rundt, hvor det ikke drejer sig om at komme først, men om at nyde den smukke natur og den gode motion.

Bornholm rundt på rulleskøjter - Et sommerarrangement, som vækker stigende interesse, og der har været deltagelse af internationale stjerner fra denne sportsgren.

Bornholm til fods - Gangforeningen Bornholm arrangerer hvert år en march Bornholm Rundt (tre dage), Danmarks længste og smukkeste march, der går ad fortrinsvis smukke kyststier. Mange turister benytter nogenlunde samme rute til at opleve øen over et større antal dage i pagt med den enestående bornholmske natur. Endvidere gennemføres en Bornholm Rundt-march på et døgn.

Bornholmermalerne - For mere end 100 år siden søgte malere fra Sverige og det øvrige Danmark til Bornholm, hvor det særlige lys og den smukke natur inspirerede dem til stor kunst. Navne som Zahrtmann, Drachmann, Rude, Høst, Weie, Isakson, Michael Ancher og Lergaard er blot nogle af de mest berømte. De og mange flere findes repræsenteret på Bornholms Kunstmuseum. Bornholmerskolen er en fællesbetegnelse for malerne, der i første halvdel 1900-årene sætter deres kunstneriske præg på øen. Der findes flere udmærkede beskrivelser af bornholmermalerne. Den mest omfattende er Helge Ernsts "Bornholmermalerne og malere på Bornholm,", som udkom i 1984. Og i 1996 udgav Bornholms Tidende og Bornholms Kunstmuseum Hansaage Bøggilds smukke bog "Kunst på Bornholm".

Bornholmeruret - Rundt om i danske hjem står der standure i tusindtal, og de kaldes under et bornholmerure, selv om de stammer fra andre egne. De fleste stammer dog fra Bornholm, hvor et skibs stranding i 1745 blev starten på en ny bornholmsk industri, som igennem halvandet hundrede år blev betydelig for øen. Om bord i skibet befandt sig en kasse med "5 klocker og et fad med Laader dertil". Urene fandtes ombord på et hollandsk skib på vej til Reval (Tallinn). Klokkerne var formentlig taget om bord i Helsingør, men menes at stamme fra England. Denne historie opfattedes i årtier som en skrøne, som dog blev bekræftet, da historikeren Bodil Tornehave gravede i de gamle arkiver og fandt beviset for dens troværdighed. Netop Bodil Tornehave har udarbejdet en meget interessant beskrivelse af det bornholmske urmageri i bogen Bornholmske Urmagere. I dag er der i Rønne en bornholmerur-fabrikant. Virksomheden blev startet i 1960erne af Aage Svendborg Pedersen. Den drives nu af sønnen, Bent Svendborg Pedersen. Fabrikationen består af kopier af ure, som de oprindeligt så ud, og der er fortrinsvis tale om barokure. Værkstedet er åbent for besøgende. Bornholms Museum har en specialafdeling med Danmarks største samling af gamle bornholmerure.

Bornholms Amtsgymnasium - Oprindelig Rønne Lærde Skole. Her tager øens ungdom enten studenter- eller HF-eksamen. Startede i 1818, men gymnasiets historie rækker helt tilbage til 1512.

Bornholms Centralbibliotek og andre biblioteker - Bornholms Centralbibliotek er hovedbiblioteket på Bornholm, hvor der er læsesal, bogudlån, udlån af musik og en meget stor samling af bornholmsk litteratur. Endvidere findes her en Internetcafé. Her findes også de bornholmske avisers årgange indbundet og på mikrofilm. Endvidere har Bornholms Lokalhistoriske Arkiv til huse med et væld af arkivalier. Bornholms Centralbibliotek drives af Rønne Kommune med tilskud fra staten. Andre kommunale biblioteker findes i Allinge-Sandvig, Gudhjem, Østermarie, Hasle, Klemensker, Nyker, Nexø, Svaneke, Aakirkeby, Pedersker og Vestermarie. Bornholms Centralbiblioteks børneafdeling arrangerer sommer og vinter en lang række aktiviteter for de mindste.

Bornholms Centralsygehus - i Rønne, øens eneste sygehus. Før var der små sygehuse i Aakirkeby, Svaneke, Nexø og Allinge.

Bornholms Erhvervsskole - på tre adresser i Rønne. Handelsskole, håndværkeruddannelser og levnedsmiddelskole. Her kan tages forskellige eksaminer, der forbereder de unge til videregående uddannelser, studentereksamen og videregående uddannelser. Bornholm største uddannelsesinstitution.

Bornholms Kunstmuseum - Fra juli 1993 en selvstændig virksomhed under Bornholms Museumsforenings ledelse. Indrettet i nye, moderne og højt berømmede bygninger på den meget smukke beliggenhed ved Helligdomsklipperne på Nordbornholm. Rummer en fornem samling af kunst og kunsthåndværk med tilknytning til øen. Oluf Høst og "Bornholmerskolen" udgør et naturligt tyngdepunkt, men ældre og nutidig kunst er også righoldigt repræsenteret. Indenfor kunsthåndværket viser især keramik og glas øens stolte traditioner. Museet er åbent året rundt. Bornholms Kunstmuseum er et af landets mest besøgte.

Bornholms Landbrugsmuseum - på Melstedgård ved Gudhjem. Et levende museum med dyr og demonstrationer af gamle arbejdsmetoder. Stuehuset fra 1796 indrettet med inventar fra 1860erne, i udlængerne gamle landbrugsredskaber og en udstilling om det bornholmske landboliv fra 1700-årene til i dag. Åbent medio maj til medio oktober. Melstedgård er en typisk bornholmsk bondegård med fire længer. Gården er fredet. Museet drives af Bornholms Museum.

Bornholms Lokalhistoriske Arkiv - se under Bornholms Centralbibliotek.

Bornholms Lufthavn - Fem kilometer fra Rønne. Fast rutetrafik til København med 7-8 daglige afgange (flyvetid: ca. en halv time). Om sommeren forbindelser til større tyske byer. Om sommeren tilbud om rundflyvninger over Bornholm med mindre fly. Lufthavnen kan tage store jetfly, anvendes også af militæret. I særlige situationer udstationeres redningshelikopter her.

Bornholms Museum - Bornholms Museumsforening har siden 1893 drevet museumsvirksomhed på Bornholm. Under foreningen hører Bornholms Museum i Sct. Mortensgade i Rønne, landbrugsmuseet Melstedgård i Melsted, købstadsmuseet Erichsens Gård i Laksegade i Rønne, og Hjorths Fabrik, et arbejdende keramik- museum i Krystalgade i Rønne (se mere i selvstændige beskrivelser). Bornholms Museum beskriver øens forhistorie og nyere tid. Her kan man bl.a. se de små, smukke guldgubber, hvoraf der er fundet ca. 2.300 ved Sorte Muld i Ibsker, det største fund i Danmark indtil nu. Museet rummer gamle stuer, en lægekonsultation og en købmandsbutik, en nyere arkæologisk udstilling og verdens største samling af bornholmerure. Der er endvidere noget om Christiansø, etnografi, søfart, gamle tekstiler, sølv og legetøj. Museet har åbent hele året.

Bornholms Natur - Navn på naturtidsskrift. Se under Fjælstaunijn.

Bornholms Radio - (DR Bornholm) Regionalradio under Danmarks Radio med studier og sendeudstyr i Rønne.

Bornholms Stemme - Privatejet lokalradio, der sender fra egne studier i Østerlars.

Bornholms Tidende - Bornholms eneste dagblad. Udkommer alle hverdage. Hovedredaktion i Rønne og desuden lokalredaktioner i øens større byer.

De Bornholmske Jernbaner - Jernbanedriften på Bornholm startede i 1900 og blev indstillet i 1968, da den sidste strækning, Rønne-Aakirkeby-Nexø nedlagdes. Endvidere har der været jernbaneforbindelser fra Aakirkeby over Almindingen til Gudhjem og fra Rønne via Klemensker, Rø og Allinge til Sandvig. Der er stor interesse for de smalsporede bornholmske jernbaner. DBJ er rigt beskrevet i litteraturen, og i de senere år er der udgivet flere bøger om emnet. Bornholms Jernbanemuseum på Godthåbsvej 60 i Østermarie overfor en gammel stationsbygning rummer en udstilling af modeltog, der er miniaturekopier af DBJs togvogne, ligesom man kan genopleve de miljøer, der eksisterede omkring flere af øens jernbanestationer.

Bornholmske Samlinger - Imponerende og værdifuldt bogværk. Er udkommet med et bind om året. siden 1906. Udgiver: Bornholms Historiske Samfund.

BornholmsTrafikken - BornholmsTrafikken er Bornholms livsnerve til omverdenen med færgeruter til København og Ystad og fragtrute til Køge. Endvidere er der i et vist samarbejde med andre rederier trafikforbindelser til Swinoujscie i i Polen og Sassnitz på den tyske ø Rügen. Københavnsruten betjenes af de to køjeskibe "Povl Anker" og "Jens Kofoed" med plads til hver 1500 passagerer, men disse færger også assisterer på Ystad- ruten, der dog når det gælder passagerer og biler først og fremmest betjenes af hurtigfærgen "Villum Clausen", der er Europas hurtigste katamaranfærge. Sejltiden til Ystad er ca. en time, og efter indvielse af Øresundsnbron er rejsetiden via Yastad til København blev mere end halveret. Tre timer kan den gøres på.

Borresø - Søen nedenfor Lilleborg i Almindingen.

Botanik - Den bornholmske botanik adskiller sig på mange punkter fra den, man kender i det øvrige land. Der findes en del planter, som ikke kendes andre steder. Mange sjældne orkideer præger det bornholmske forsommerlandskab, og i rock pools på Øst- og Nordbornholm findes helt specielle plante- og dyresamfund. "Bornholms Flora " - skrevet af afdøde lektor Arne Larsen, hvis spændende herbarium findes på Bornholms Museum, udkom i 1956 som et særskrift af Botanisk Tidsskrift. Botaniske ekskursioner arrangeres af bornholmske naturforeninger, naturvejledere og statsskovvæsnet. Mange af turene omtales i Denne Uges Bornholm.

Bowling - I Rønnes nordlige udkant, ved det store idrætsanlæg, findes et bowlingcenter, hvor man kan leje baner og fornøje sig med det festlige spil.

Bridge og skak - På Bornholm er der flere bridge- og skakklubber, der også tilbyder turisterne deltagelse i diverse turneringer i sommertiden.

Bro - Broens Odde er en klippeodde, som ligner en bådebro, medens Bro er klippearealet mellem de to klippeodder Broens Odde og Pladen.

Brogård-helleristningerne - nord for landevejen fra Allinge til Hasle, nordvest for Brogård. Fem skibsbilleder indhugget i en lav klippe med høje ombøjede stævne.

Brogårdsstenen - Bornholms mest imponerende runesten, fundet 1868 som dæksten i en bro ved Bagå, nu anbragt mellem Rønne-Haslevejen og Klemenskervejen sydøst for Hasle. Indskrift fra ca. 1100: "Svenger lod rejse denne sten efter sin fader Toste og efter sin broder Alvlak og efter sin moder og efter sin søster".

Broholm Landbrugskompagni - Sammenslutning af en håndfuld bornholmske landmænd, der er gået sammen i et driftsfællesskab om dyrkning af jorden og pasning af høns og svin. Etableret med bl.a. kapital fra lønmodtagerfonde. Følges med stor opmærksomhed og danner forbillede for oprettelse af lignende kompagnier i det øvrige land. Broholm Landbrugskompagni ligger i Nylars.

Brohuse-stenen - Runesten ved Gyldensåen, hvor denne skærer landevejen Østermarie-Ibsker. Runeindskriften: "Bove lod hugge stenen efter Thykil.".

Brudeseng - Dal i Nyker Plantage ved Segen, hvor sagnet fortæller, at et brudepar mistede livet, da deres brudevogn væltede. Samme sagn knytter sig til andre lokaliteter i landet og kendes således også fra både Rønne og Nylars.

Brændesgårdshaven/Joboland - Brændesgård i Ibsker er godt kendt af arkæologerne, fordi der her er gjort mange interessante fund, senest de 2300 guldgubber fra Sorte Muld. I 1904 købtes gården af Emil Ipsen, der indrettede en stor og imponerende have med vandløb og en opdæmmet sø, der efterhånden blev et yndet bornholmsk udflugtsmål. I 1933 blev haven åbnet for publikum mod en mindre entré, og her kan man, når man har betalt entreen, boltre sig i den smukt anlagte have uden at betale mere. Der er robåde til fri disposition, diverse legetøj, karruseller, svævebane , en stor minigolfbane og et vandland. Endvidere er der indrettet nogle grotter, hvor man kan møde Jo-Boerne, det bornholmske underjordsfolk, som har dannet baggrund for folkeovertro og eventyrlige beretninger. Der er då- og råvildt i haven og et utal af andre dyr. Haven er på ca. 55 hektar og syder af liv i turistsæsonen. Haven har taget navneforandring til Joboland som følge af de underjordiske, men navnet er endnu ikke slået an. De fleste fastholder det gamle navn.

Busser og busudflugter - Bornholms Amts Trafikselskab (BAT) står for den kollektive trafik mellem de forskellige bornholmske byer. I sommertiden og diverse skoleferier arrangerer BAT særlige ture, der kører efter forskellige temaer, bl.a. en kunsthåndværkerbus, der tager på besøg hos udøvende kunstnere, på gallerier og udstillinger.

Byggeskik - Mangel på bygningstømmer har i gammel tid præget byggeriet på øen. Det ses bl.a. i bindingsværkshusene, hvor drivtømmer undertiden er anvendt, og hvor en del tømmer i øvrigt savnes, når man sammenligner med fx fynsk og jysk byggeskik. Bornholmsk byggeskik er beskrevet i flere bøger og artikler.

Byvandringer - Rundt om i de bornholmske byer arrangeres guidede byvandringer i sommertiden, somme tider med indlagt historisk gadeteater.

Bøgeskoven - Naturnavn i Rø sogn beliggende mellem Gudhjem og Rø. Her er ingen skov.

Bølshavn - Fiskerleje med mange gamle huse.

Bøsthøj - i Aaker Sogn. Bøst betyder skinke. Højen er en oldtidsgrav med tre blotlagte indgange. Tidligere lå der i området mejeri, købmandsforretning og smedje. De tre ejendomme er nu slået sammen til Hotel Rosengården (vandrerhjem).

Bådfart - Udover bådtrafik til Christiansø og BornholmsTrafikkens ruter på København, Ystad, Sassnitz og Swinoujscie findes der også småbåde, der sejler som udflugtsbåde ved og langs den bornholmske kyst. Fra Gudhjem kan man således tage med skibet "Thor" på en smuk og næsten eventyrlig sejlads til Helligdomsklipperne, hvor man eventuelt kan stige i land og nyde Bornholms Kunstmuseum. Fra Hammerhavnen er der også i sommertiden sejlads med mindre både til den forrevne kyst, bl.a. med landets eneste fuglefjeld, og til mere eller mindre skjulte grotter (ovne) i klipperne. Endelig er der mulighed for at komme på lystfiskerture med forskellige fiskekuttere.

Bådsted - Fiskerleje mellem Helligdomsklipperne og Tejn. Lille jollehavn. Campingplads.

Opdateret d. 13.7.2002