Bornholmsk Turistleksikon - E

Egeby - Mindre bebyggelse i Aaker Sogn. På vejen til Pedersker findes et fredet terræn med lave skibssætninger og røser. I dette område findes også en af øens tre bevarede stubmøller.

Egnsretter - Bornholmsk madlavning var i gamle dage stærkt præget af fisk, idet de fleste landmænd drev fiskeri fra kysten. Det siges, at karle, der blev fæstet til gårdene, betingede sig, at de ikke skulle have laks mere end fire gange om ugen. Der er i nyere tid udgivet to meget interessante bøger om bornholmsk madlavning. Den ene er journalisten Hansaage Bøggilds "Hverdagskost og Højtidsmad", som er udsolgt fra forlaget. Den er baseret på en lang række avisartikler med samtaler med gamle bornholmere, som beretter om, hvordan maden tilberedtes i gamle dage. Den anden og nyeste er museumsinspektør Ann Vibeke Knudsens "Bornholmernes mad, en kulturhistorisk kogebog", som også findes på tysk. Den bringer mange gamle opskrifter frem fra glemselen.

Ekkodalen - i Almindingen. En af øens smukke sprækkedale med lille vandfald og klippevæg, der "svarer", når man råber til den.

Elnahøj - Delvis ødelagt høj mellem Tejn og Olsker.

Erhvervsliv - Det bornholmske samfund er stærkt præget af hovederhvervene, landbrug og fiskeri samt turisme. Bornholms landbrug adskiller sig fra det kendte danske landbrug derved, at der kun har været få jordejere, som havde fæstebønder, men selvejerbønderne ydede et beskedent hoveri til Hammershus. Bornholmske bøndergårde er karakteriseret ved store stuehuse og avlsbygninger og forholdsvis små jordtilliggender, hvilket bl.a. skyldes den fede jord på øen. Antallet af selvstændigt drevne landbrug er for nedadgående, idet der sker flere og flere sammenlægninger af bedrifter for at opnå effektivisering.

Fiskeriet præger de bornholmske kystbyer og mange små, idylliske fiskerlejer, selv om fiskeriet i begyndelsen af 90erne var præget af voldsom nedgang. I slutningen af 90erne er der en tendens til bedre fiskeri og dermed beskæftigelsesmuligheder. Fiskeindustrien på Bornholm hører til blandt landets mest moderne. Siden 1937 har Espersen-familien drevet en stor fiskeindustri på Bornholm, landets største konsumfiskeproducent, der har ekspanderet med bl.a. en fabrik i Polen.

Turismen præger Bornholm i sommersæsonen, og man bestræber sig på at udvide turistsæsonen for at skabe en højere grad af beskæftigelse i dette erhverv, ligesom det vil bidrage til en bedre udnyttelsen af den forholdsvis store kapacitet af hotelsenge og sommerhuse. Turismen har haft tilbagegang i begyndelsen af 90erne, men er igen i fremgang.

Bornholm er i øvrigt præget af en del nicheproduktion i metalindustrien, rummer verdens største producenter af fiskeemballage, lige som landbrugets andelsselskaber yder et væsentlig bidrag til beskæftigelsen på Bornholm.

Med til at tegne et billede af erhvervslivet er de utroligt mange kunsthåndværkere, som ernærer sig på øen, der menes at have Europas største koncentration af pottemagere, keramikere, glaskunstnere, tekstilkunstnere, kunstsmedjer og så videre.

Erichsens Gård - Købstadsmuseum i Laksegade i Rønne. Byhus fra 1806, i over 100 år bolig for kancelliråd Thomas Erichsens slægt, som gennem familieskab var knyttet til to af datidens store kunstnere, digteren Holger Drachmann og maleren Kristian Zahrtmann. Til gården hører en smuk gammel have, indrettet som i familien Erichsens tid. Drives af Bornholms Museum. Har åbent fra maj til oktober.

Opdateret d. 13.7.2002