Bornholmsk Turistleksikon - G

Gadeby - To områder med gårde og huse ved Østermarie og Bodilsker.

Gadeløb- og motionsløb - Året rundt, med start i januar, arrangeres en lang række motions- og gadeløb rundt om på Bornholm. En stor del af dem indgår i Bornholms Tidendes Grand Prix. Et særligt pointsystem gør, at man ved sæsonens slutning kan kåre vindere af Grand Prixet. Mange turister deltager i nogle af disse løb. Desuden arrangerer Bornholms Tidende i efteråret et traditionsrigt løb i Almindingen, der også trækker en del turister til. Idrætsklubben Viking i Rønne arrangerer i sommertiden et løb, der strækker sig over fem dage, hvor man løber i alle fem kommuner, således at det sammenlagt bliver til en maraton. Til de fleste løb er der også koblet arrangementer for børn. Nævnes bør også terrænløbet Høst Open, der hvert år trækker flere hundrede svenske løbere til foruden enkelte danskere.

Gallerier - På Bornholm er der et meget stort antal gallerier, hvoraf de fleste holder lukket om vinteren. Flertallet af kunsthåndværkere holder åbent for publikum. Følgende kunstarter er repræsenteret på Bornholm: maleri, keramik, tekstil, papirklip, porcelæn, glaspustere, knivmagere, sølv- og guldsmede samt billedhuggere, der fortrinsvis anvender jern, træ eller granit som materiale. Om sommeren arrangerer Bornholms Amts Trafikselskab rundture med en kunsthåndværkerbus til en række af de bornholmske kunsthåndværkere.

Gamleborg - i Almindingen har i Vikingetiden (800-1100 efter Kristus) været Bornholms hovedfæstning og kongsgård. Borgen er svært tilgængelig og er i øvrigt øens største tilflugtsborg. I følge en engelsk rejseberetning fra 890-erne havde Bornholm på den tid sin egen konge, og det kan have været denne, der opførte borgen her midt på øen. De fleste fund fra Gamleborg stammer fra 1100-årene. Antagelig som erstatning for Gamleborg opførtes ca. 1150 Lilleborg 700 meter vestligere.

Gamleborg - i Paradisbakkernes sydvestlige ende. 187 meter lang omkring 80 meter bred tilflugtsborg på en 21 meter høj klippeknude.

Gamlevælde - Område i Østerlars, hvor der har været kilder.

Geologi - Bornholm består af to vidt forskellige geologiske dele. En brudlinje fra Teglkås til Nyker, i en bue syd om Knudsker og derfra i østlig retning mod Nexø deler øen i et nordligt højtliggende grundfjeldsområde og et noget fladere sydland, hvor granitten er sunket i havet og dækket af betydeligt yngre aflejringer fra jordens oldtid og middelalder. Brudlinjen kaldes Den Fennoskandiske Randzone, der tydeligst træder frem ved Hadeborg syd for Aakirkeby. Nord for skrænten ligger det 1,7 milliarder år gamle granitlandskab, og umiddelbart syd for den kun 550 millioner år gamle Balkasandsten.

Randzonen starter et sted oppe i Skagerrak fortsætter blandt andet gennem Barsebäck, går via Bornholm og Østersøen til Østeuropa og fortaber sig et sted omkring Sortehavet. Det er en lignende randzone, Sct. Andreas Forkastningen, der er årsag til de mange jordskælv i Californien. I forbindelse med indvielsen af oplevelsescentret NaturBornholm i århundredetts første år blotlagdes en del af Den Fennoskandiske Randzone, så gæsterne i bogstaveligste forstand kan skræve over mere end en milliard år.

Den bornholmske geologi træder også tydeligt frem langs Læsåen, som findes lidt sydligere. Langs Læsåen er der rige muligheder for at finde forsteninger. Om sommeren arrangeres ugentlige, guidede spadsereture langs Læsåen.

Gines Minde - Ejendom, hvor der i forskellige perioder har været et lille kaffested for enden af vejen, der starter lige efter Hasle på vej nord på, og som passerer fiskerlejerne Helligpeder og Teglkås.

Glaspusterier - Bornholmsk kunsthåndværk er i de seneste årtier blevet beriget med adskillige glaskunstnere, der har slået sig ned i Gudhjem, Melsted, Svaneke, Snogebæk og Hasle. De fleste har åbent året rundt og ud over at forsyne hjemmemarkedet og turisterne foregår der en betydelig eksport af bornholmske glaspusteres smukke kunst- og brugsting.

Golf - Golf bliver dyrket på tre meget forskellige, men spændende golfbaner, alle 18 hullersbaner. Der er Bornholms Golfbane ved Rønne, Nexø Golfbane ved Dueodde og Nordbornholms Golfbane i Rø, der er anlagt i et klippefyldt terræn og hører til en af landets mest eftertragtede og i øvrigt besværlige baner. Golf kan dyrkes året rundt, bare der ikke er for megen sne.

Granithullet - Ved Snorrebakken i Rønne ligger et imponerende granitbrud, mere end 100 meter dybt. Adgang til hullet kræver tilladelse fra ejeren.

Grisby - Naturområde med to små naturhavne mellem Svaneke og Årsdale.

Grisby - Lille beboelsesområde et par kilometer øst fra Rønne. Navnet skyldes, at man her måtte holde grise i gamle dage, mens det var forbudt i Rønne.

Gryet - En ejendommelig samling bautasten, i alt 56, vest for vejen fra Bodils Kirke til Paradisbakkerne. På det nærliggende Slamrebjerg står også en række bautasten.

Grynebækken - Økologisk projekt ved Svaneke, hvor man har eksperimenteret med beboelse, Ramshusene, der i høj grad er baseret på genbrug, og hvor jorderne dyrkes efter økologiske principper.

Grødby - Område i Aaker Sogn, der gennemskæres af Grødby Å.

Grønland - Flere områder på Bornholm har fået dette navn.

Gudhjem Museum - Drives af en privat forening i den gamle, fredede jernbanestationsbygning ovenfor byen. Den viser skiftende udstillinger året rundt. Museet har en samling af gudhjemmalernes kunstværker, en afdeling med gamle tekstiler samt en mindre lokalhistorisk afdeling. Uden for museet er der skiftende udstillinger af bornholmske granitskulpturer.

Gudhjem Plantage - syd for Bokul og kystvejen. Ved den lille idylliske skovsø Gråmyr ligger en gruppe lave høje med fund fra ældre jernalder.

Gudhjem Sogn - Areal 130 hektar. I sognet: Kirken, indviet 1893. Sengotisk trefløjet altertavle fra slutningen af 1400-tallet. Prædikestol fra 1575 (ændret 1789) har udskårne evangelistfigurer. På kirkegården ved kirken ligger tomten af kirkens forgænger, Skt. Annæ kapel, som blev nedrevet i 1896.

To havne. Gudhjem Havn, hvorfra der er rutetrafik til Christiansø om sommeren samt kystfart med m/s "Thor". Den anden havn: Nørresand Havn er anlagt omkring 1900.

Ved sognets sydgrænse, fiskerlejet Melsted med bådehavn. Landbrugsmuseet Melstedgård.

Fem fredede skanser, en i Gudhjem (Sorteodde Batteri) og fire ved Melsted. Ni røser og fire bautasten. Nordvest for byen, på stien til Salene, 4 bautasten, Hestestenene.

Flere dagligvarebutikker, bibliotek, bankfilial, vandrerhjem, svømmehal, biograf, silderøgeri, gallerier. Gudhjem Museum, og Oluf Høst Museet. Turistbureau, benzinstation.

Gudhjemtid - Mellemeuropæisk tid beregnes ud fra 15 grader østlig længde. Da denne skærer Bornholm (bl.a. Gudhjem, deraf benævnelsen Gudhjemtid) er det eneste sted i landet, solen står højest på himlen og nøjagtig i syd klokken 12. Solen står op på Bornholm ca. 10 minutter tidligere end i København og omkring en halv time tidligere end i Vestjylland. På Sydbornholm krydser 15 grader østlig længde 55 grader nordlig bredde. Det er i Sømarken ved Pedersker, og det er markeret med en sten på stedet.

Gulbakke - Område i Vestermarie ikke så langt fra Almindingen. Ca. 100 meter før vejen ender finder man på højre hånd Gulhave, en lille park, anlagt med sjældne træer i et tidligere grusindvindingsområde. Her er en naturlejrplads og et fugletårn med udsigt over Udkæret - et genetableret vådområdet, som tiltrækker mange fugle - ikke mindst i for- og efterår.

Guldgubberne - 1-2 centimeter store menneskefigurer i guldblik fra germansk jernalder. De på Bornholm fundne menes at være ca. 1.400 år gamle. Det menes, at de blev anvendt som offergaver. Danmarks største fund af guldgubber (2300 stk.) på Sorte Muld i Ibsker. Gubberne er udstillet på Bornholms Museum.

Gyldensåstenen - Runesten på Svaneke Kirkegård, oprindelig fundet i bro over Gyldensåen nær Bølshavn. Indskrift: "Bove lod (stenen) rejse efter sin gode fader Økil. Krist hjælpe sjælen".

Gøngeherred - Område i Nyker Sogn, hvor der udvindes vand.

Gåserenden - Ifølge et gammelt sagn vandrede to gæs under jorden fra Rø til dette sted på kysten ved Hammeren.

Opdateret den 13.2.2004