Bornholmsk Turistleksikon

Redaktion
Søren R. Wolff (idé, tekst, research og redigering)
Hans Krähmer (tysk oversættelse)
Svend Torben Jensen (tekst og research)

© Wolff Kommunikation, Bodernevej 13, 3720 Aakirkeby, e-mail: wolff@wolff.nu

Redaktionen sluttet marts 1999, 2. udgave juli 2002
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt i følge dansk ophavsretslov.

Erhvervsmæssig udnyttelse af teksten i denne udgave kun efter skriftlig tilladelse fra Wolff Kommunikation.


Se hele Bornholmsk Turistleksikon i pdf-version (kræver Adobe Acrobat ).


Lidt om Bornholmsk Turistleksikon
Målet med Bornholmsk Turistleksikon, der blev udgivet på papir i 1999 var, at man med hæftet i hånden kan få oplysninger om mange af de ting, man møder på Bornholm. Når man fx i nærheden af Klemensker kan møde mange skilte, der viser til Skarpeskade, skal den besøgende på forhånd kunne afgøre, om der er noget at køre eller gå efter.

Men udgivelsen blev ingen succes, og først efter at det ikke mere er muyligt at få den trykte udgave, er der begyndt at komme efterspørgsler på det. Så vi har revideret det og lav et en opdatteret udgave til Internettet.

Nogle kilder har modstridende oplysninger, bl.a. om årstal og historiske begivenheder. I disse tilfælde er fortrinsvis anvendt de oplysninger, som fremgår af materiale, som er udgivet af offentlige myndigheder.

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle aflysninger eller ændringer af arrangementer, men modtager gerne oplysninger om fejl og ønsker om omtale i kommende udgaver. Henvendelse kan rettes til: Wolff Kommunikation, wolff@wolff.nu

Generelt om Bornholm
Bornholms Statsamt omfatter Bornholm og øgruppen Ertholmene i Østersøen 17 kilometer nordøst for Bornholm. Fra Bornholms nordspids til Sandhammeren i Skåne er der ca. 40 kilometer. I luftlinje er der ca. 120 km fra Bornholm til København

Bornholm er ca. 588 kvadratkilometer.

Med sine ca. 45.000 indbyggere er Bornholms Amt landets mindste.

Øen er administrativt delt op i fem kommuner, Rønne, Nexø, Allinge-Gudhjem, Aakirkeby og Hasle med hver deres kommunalbestyrelse og borgmester. Bornholms Amtsråd ledes af en amtsborgmester. Amtet står for den overordnede planlægning på øen og for sygehusvæsnet samt koordinerer sammen med kommunerne en række kulturelle aktiviteter. Pr. 1. januar 2003 bliver de fem kommuner og amtet slået sammen til én kommunal enhed med både kommunalte og amtslige forpligtelser. Den nye størrelse hedder Bornholms Regionskommune - den første danske regionskommune. Et regionsråd bestående af 27 medlemmer er valgt 29. maj 2002 - og har siden 1. juli 2002 fungeret som overgangsråd til den nye struktur.

Indbyggertallet pr. 1. januar 2002 er 44.126.

Indbyggertallet i de fem endnu eksisterende kommuner er:
Rønne 14.898
Nexø 8.543
Allinge-Gudhjem 7.584
Aakirkeby 6.631
Hasle 6.368

Bornholm består af 21 kirkesogne, der indtil 1970 for de flestes vedkommende udgjorde hver en kommune, heraf seks købstæder. Ved kommunesammenlægningen i 1970 omdannedes øens kommuner til fem, nemlig Rønne Kommune (Rønne og Knudsker), Hasle (Hasle, Nyker, Klemensker og Rutsker), Allinge-Gudhjem (Allinge-Sandvig, Tejn-Olsker, Rø, Østerlars-Gudhjem og Østermarie), Nexø (Nexø, Svaneke, Ibsker, Poulsker og Bodilsker) og Aakirkeby (Aakirkeby, Aaker, Pedersker, Nylars og Vestermarie).

Opdateret d. 13.7.2002