Bornholmsk Turistleksikon - H

Hallebrøndshøj-jættestuen - ved Frennegård syd for Svaneke. Under udgravning i 1884 gjordes store fund.

Halleklipperne - Område med lyng og enebærtræer ved Nexø.

Hallemark - Bebyggelse mellem Nyker og Klemensker.

Hammerfyret - 77 meter over havet . Beliggende på Hammeren, for enden af serpentinervejen Fyrvej.

Hammerodde Fyr - Beliggende på Hammeren, Bornholms nordspids.

Hammersholm - Gård, oprindelig ladegård til Hammershus.

Hammershus og udstilling - Hammershus er Nordeuropas største borgruin og formentlig øens største turistattraktion, når man ser bort fra naturen. Blev opført af bispen i Lund i begyndelsen af 1200-tallet. Der er gratis adgang til ruinen, hvor der rundt om er placeret informative kort og beskrivelser, som fortæller om livet på borgen i Middelalderen. På den gamle slotsgård ved indgangen til Hammershus findes en meget informativ udstilling med flere modeller af hele fæstningsanlægget og af detaljer fra borgen. Hen imod midten af 1700-årene blev Hammershus forladt af kommandant og soldater, der flyttede til Rønne. Stedet forfaldt og mange materialer blev genbrugt til byggeri rundt om på øen, indtil man i 1820erne fik ruinen fredet.

Hammervandet - Farvandet mellem Bornholm og Sandhammeren på Skånes sydvestkyst. I klart vejr kan man ane den skånske kyst fra Vest- og Nordbornholm.

Hammersø - Bornholms største sø, beliggende på vejen fra Sandvig til Hammeren. Søens overflade ligger otte meter over havet.

Haraldshavn - En lille havn, der er anlagt i en rende i klipperne ved Ypnasted. Under 2. Verdenskrig benyttet som afskibningssted for modstandsfolk.

Hasle Købstad - Areal 417 hektar. Blev købstad mellem 1499 og 1555.

Kirke fra ca. 1460, sengotisk lybsk fløjaltertavle. Renæssanceprædikestol fra omkring 1600. Runesten på kirkegården ved kirken: Marevadstenen. På kirkegården er kongelig kammersanger Vilhelm Herold begravet.

Fem missionshuse.

Fiskeri- og lystbådehavn.

Skole, tekstilseminarium, bibliotek, vandrerhjem, posthus, læge, bankfilial.

Flere dagligvarebutikker, autoværksted, benzinstationer, campingplads, turistbureau.

Seværdigheder: Rådhuset på Torvet (i dag huser det tekstilseminarium). På torvet er opført to mindesmærker for hovedmændene bag drabet på Printzensköld og Bornholms befrielse 1658. På torvet buste af Christian X

Karetmagergården med udstillinger og aktiviteter om sommeren. Grønbechs Gård med galleri, glaspusteri og teknisk samling. Det Maritime Hasle med røgeri, museumsrøgeri og diverse maritime aktiviteter. Anden weekend i juli: Sildefest med kåring af Miss Sild.

Hasle Skov - Skovstrækningen fra Bagå til Hasle, også kaldet Hasle Plantage.

Havnesmedjen - I et lille grønt anlæg ved toldbygningen på Rønne Havn finder man den bornholmerrød-malede bindingsværkssmedje, der var i brug indtil en gang i 1980erne. Den er blevet bevaret og bruges i dag af pensionerede smede, der passer godt på det gamle hus og det gamle værktøj, som findes inden døre. Smedjen opførtes i 1735 som ammunitionshus tilknyttet Rønne Borgerkompagni. I 1843 blev det overtaget af Rønne Havn, som en tid brugte det som pakhus, inden det nogle år senere blev indrettet som havnesmedje. Bygningen er fredet.

Haver - Et væld af små og store haver er med til at sætte deres præg på de bornholmske byer. Øens særlige klima gør det muligt at dyrke en del sydfrugter. Således kan man næsten hvert år høste modne figner, mandler, morbær, ægte kastanier, ferskner og abrikoser. På Nord- og Østbornholm er der et større antal smukke klippehaver, og også mange landbohaver er særegne ved deres smukke anlæg. På Frostegård ved Aakirkeby findes en have, der holder åbent for besøgende. Haven er resultatet af et aldrende ægtepars ihærdige indsats for at skabe noget helt specielt. Østifternes Haveselskab arrangerer hvert år haverejser til Bornholm.

Helleristninger - Se under fortidsminder.

Helligdomsklipperne - i Rø mellem Gudhjem og Tejn. Helligdomsklipperne består af en række strandklipper, indtil 22 meter høje. Enkelte klipper har deres egne navne, så som Libertsklippen, Lyseklippen og Måneskinsklippen. Ved Helligdomsklipperne var en helligkilde, som folk i tidligere tider besøgte, især Skt. Hans nat. Ved Helligdomsklipperne er der ligesom ved Hammershus strandovne, bl.a. Gåserenden, hvor der ifølge et gammelt sagn er en underjordisk forbindelse til Hammershus, hvori to gæs har vandret.

Her ligger også Bornholms Kunstmuseum, og fra en lille naturhavn kan man sejle med skibet "Thor" til og fra Gudhjem.

Hellig Hågen - Stor sten ved Lyngvejen i Bodilsker.

Hellig Kvinde - Den største af to bautasten på en lav stenbygget røse. Her findes også en lille skibssætning, benævnt Hellig Kvindes Børn. I gammel tid hilste forbipasserende ærbødigt på stenene.

Helligpeder - Gammelt, idyllisk fiskerleje på Bornholms vestkyst med stejle klippesider ind imod land.

Hestestenene - Ved kyststien mellem Gudhjem og Salene. Fire store bautasten.

Himmerigs Port - Klippe ved Helligdommen med smal åbning.

Hestevognskørsel - Om sommeren arrangeres flere steder på Bornholm hestevognskørsel. En af mulighederne er at blive kørt i hestevogn på Almindingens skovveje, og om vinteren er der, hvis der er sne, mulighed for at opleve skoven fra kane.

Historie - Bornholms historie er præget af stor omskiftelighed. I 1149 overgav kongen tre af øens fire herreder til Bispen i Lund, og ca. 1325 fik han også det fjerde, Vestre Herred. I perioden 1525-1576 var øen pantsat til lübeckerne, og i 1658 kom øen i en kort periode under svensk herredømme. 1940-45 var øen som det øvrige land besat af Tyskland. I 1945-46 var Bornholm besat af russiske tropper. Bornholms historie er grundigt omtalt i diverse bøger og værker, der bl.a. kan ses på Bornholms Centralbibliotek.

Bornholms Historiske Samfund blev stiftet 1906 og har siden udgivet årbogen Bornholmske Samlinger.

Hjortebakkerne - Vest for Skovgård ved Nexø-Aakirkebyvejen. Her står en snes store bautasten og en ring af sten omkring en grav.

Hjorths Fabrik (keramikmuseum) - I den smukke gamle keramikfabrik i Krystalgade i Rønne har Bornholms Museum indrettet et arbejdende keramikmuseum, hvor man dels får et indblik i keramikindustriens storhedstid i Rønne, dels kan få en masse at vide om den hæderkronede gamle familievirksomhed.

Her er der også skiftende udstillinger med keramik af nutidige udøvende keramikere.

Holkadalen - Naturområde i Gudhjem. I dalen en klippeblok, der minder om en hest, Holkahesten.

Hoglebjerg - Stejl bakke i Klemensker Sogn, i dag mest kendt for sin katte- og hundepension.

Hovedvagten - i Søndergade i Rønne. Opført i 1744 af munkesten fra Hammershus (på grund af mangel på byggematerialer hentede mange bornholmere blandt andet sten på Hammershus, indtil den blev fredet i 1822). Hovedvagten tjente som militær vagt- og arresthus for Bornholms Milits. Skønt fredet lykkedes det Rønne Kommune i 1940 at bryde en gennemgang for fodgængere gennem huset. I øjeblikket er Hovedvagten indrettet af en glaskunstner, der her har værksted og galleri.

Hullehavn - Naturhavn med sandstrand lidt syd for Svaneke.

Humledal - En samling huse, bl.a. tidligere station og mejeri.

Hundsemyre - Frodigt 45 hektar stort moseområde, meget fuglerigt. Er en del af et dobbelt så stort fredet område. Ingen adgang til mosen i yngletiden fra 15. marts til 15. juli, men gode muligheder for at betragte dem fra et fugletårn. Mange svømmefugle kan observeres i forbindelse med især efterårstrækket.

Højlyngen - Den midterste del af Bornholm. Oprindelig et hedeområde, som det endnu ses i Paradisbakkerne. Den øvrige del er i dag beplantet med skov, eksempelvis Almindingen, Danmarks 3. største skov.

Højskole - Bornholms Folkehøjskole blev oprettet i Ekkodalen i 1893. Her er der vinterskole, pensionistkurser og en række korte kurser, der henvender sig til et publikum, som ønsker at fordybe sig i bornholmske emner. Endvidere er der kurser med baggrund i samarbejdet med de baltiske stater.

Oluf Høstmuseet - Stifteren af kunstmuseet Louisianna i Nordsjælland er også manden bag Høstmuseet, der er indrettet i kunstnerens privatbolig og atelier på Nørresand i Gudhjem. Museet indviedes i 1998 og har fra starten haft stor tilstrømning af gæster, der ønsker at vide mere om en af Bornholms mest anerkendte kunstnere. Oluf Høst (1884-1966) var født i Svaneke, hvor han blev æresborger, men levede det meste af sin voksentilværelse i Gudhjem.

Opdateret d. 13.7.2002