Bornholmsk Turistleksikon - I

Ibsker Sogn - Areal 3238 hektar. I sognet: Ibskirke. Altertavlen er et maleri af C. W. Eckersberg 1846. En sengotisk Mariafigur fra omkring 1500 er ophængt på arkadepillen i skibets vestlige ende. Prædikestol af nyere dato. I våbenhuset en gravsten fra 1568 og en fra 1615.

4 fredede skanser, herunder Malkværnskansen, hvorpå der 1901 er rejst tre bautasten til minde om Albret Wolffsen.

Tre jættestuer, to røser og 14 bautasten.

Paradis- og Helvedesbakkerne med rokkesten.

Ved kysten to fiskerlejer Listed og Årsdale.

Listed: missionshus, museum, dagligvarebutik

Årsdale: bibliotek, missionshus, røgerier, dagligvarebutik. Aarsdale Mølle, der fortsat maler mel.

Indlægget - Et stykke af den gamle højlyng, som i 1842 blev lagt ind under Almindingen.

Industri - En del fremstillingsvirksomheder har slået internationalt igennem på nicheområder. Materiel til intern transport, maskiner til vaskerisektoren, produktionslinjer til fødevareindustrien og særlig emballage til fiskeindustrien har i de senere årtier været med til at gøre Bornholm internationalt kendt.

Industri baseret på øens mere traditionelle erhverv: landbrug og fiskeri har også forstået at markere sig i såvel ind- som udland, og ikke mindst det lille, men økonomisk stærkt funderede, Bornholms Andelsmejeri i Klemensker er blevet kendt for sine oste, som sælges i store mængder til Japan og USA, og som i øvrigt har opnået de fineste internationale anerkendelser. Også inden for forarbejdning af fisk er der opnået gode resultater.

Bornholmske erhvervs- og industriforhold foreligger beskrevet i en informationsmappe, som udgives af Bornholms Erhvervsråd og Bornholms Amt i fællesskab.

Opdateret d. 13.7.2002