Bornholmsk Turistleksikon - J

Jagt - på Bornholm har sine helt egne traditioner. Til en af de gode traditioner på bornholmsk jagt hører en høj moral. Fredningstider for vildt adskiller sig på flere punkter fra det øvrige land. Bornholmske jægere går op i vildtpleje. Antallet af dyr og fugle, som jægerne går på jagt efter, er ikke nær så stort som i det øvrige land, bl.a. er der på Bornholm kun et rovpattedyr, nemlig ræven, der dog blev næsten totaludryddet af ræveskab i slutningen af 80erne. Bestanden menes så småt at være på vej frem. Bornholmsk jagt findes omtalt i bogen "Jagten på Bornholm - gennem tiderne". Der findes dog på Bornholm en bestand af mink, der har forvildet sig til naturen.

Jernbanemuseum - Se under Bornholmske jernbaner.

Joboland - legeland - se under Brændesgårdshaven

Jomfrubjerget - Klippe i Almindingen. Her findes Christianshøjkroen, der er kendt for sin skovfrokost, og Kyllingemoderen, som bruges til møder, koncerter, teater og andre festlige arrangementer. Nedenfor Jomfrubjerget findes Kolde Kilde og den smukke, åkandesmykkede Åremyr (mose).

Jons Kapel - Smukt klippeparti mellem Hasle og Vang. Et gammelt sagn fortæller, at munken Jon levede her og kristnede søfolk og bornholmere. Han prædikede fra en klippeknold, der kan minde om en Talerstol.

Jul, nytår - Et stigende antal turister holder jul og nytår på Bornholm, hvor de nyder freden og idyllen. Hotel Fredensborg i Rønne har siden slutningen af 70erne i forbindelse med jul og nytår haft et program for turi- sterne, bl.a. med en rigtig dansk juleaften som det væsentligste trækplaster, endvidere forskellige udendørs aktiviteter og udflugter. Bornholmske kunsthåndværkere har i nogle år i samarbejde med BornholmsTrafikken forud for jul ladet et af selskabets skibe i København benytte som udstillingsskib, en oplagt mulighed for at markedsføre bornholmske produkter og turismen.

Jættedal - Område ved Grødby Å i Aaker. Her findes en jættestue.

Jættestuer - Der er 14 registrerede jættestuer på Bornholm, fortrinsvis på den sydlige halvdel. Jættestuerne, der i øvrigt er ældre end Ægyptens Pyramider, består af et gravkammer og en gang.

Opdateret d. 13.7.2002