Bornholmsk Turistleksikon - L

Landbruget - De bornholmske landmænd er i dag organiseret i to foreninger, nemlig Bornholms Landøkonomiske Forening og Bornholmske Husmandsforeninger. Landøkonomisk Forening er den ældste af de mere end 100 danske landboforeninger i Danmark. Den blev startet i 1805. Landbruget har gennem århundreder været øens betydeligste erhverv, kun overgået af fiskeriet i perioder efter 2. Verdenskrig. Landøkonomisk Forening har siden 1852 holdt årlige dyrskuer, fra 1901 på Dyrskuepladsen i Hareløkkerne i Almindingen, hvor der i dag også er travbane og restauration.

Det bornholmske landbrug driver forskellige andelsselskaber, bl.a. Bornholms Andels Foderstofforretning (BAF) og Bornholms Andels Mejeri, der især udmærker sig ved fremstilling af højt anerkendte oste og ved at give landmændene landets bedste afregningspris.

Kannikegård ved Aakirkeby er Landøkonomisk Forenings ejendom, hvorfra konsulenttjenesten drives, og hvor Landbrugets Udviklings- og Innovationscenter (LUIC) har til huse. Husmandsforeningernes kontor og konsulenttjeneste har til huse på Aakirkebyvej 59, Rønne.

Lange Skanse - Øens længste skanse. 600 meter lang, bygget af sandsten og dækket af græstørv, beliggende mellem Nexø og Balka Strand.

Langebjerg - Område i Sandvig. Her bor den bornholmske trold Krølle-Bølle og hans familie.

Langedeby - Områdenavn med gårde i Bodilsker Sogn.

Levka - Oprindelig et lille fiskerleje, hvor man trak bådene op på stranden, lidt nord for Bagås udløb i havet.

Lilleborg - Ligger højt hævet over et par søer i Almindingen. Opført ca. 1150, formentlig af Svend Grathe, der i 1149 afgav tre af øens fire herreder til ærkebispesædet i Lund. Selv beholdt han Vestre Herred med den gamle hovedfæstning Gamleborg. Tidens krav til en stærk befæstning gjorde Lilleborg nødvendig. Ved fund i 1800-årene er det godtgjort, at stedet har været benyttet endnu tidligere, idet nogle af fundene daterer sig tilbage til mellemste og yngste del af bondestenalderen (ca. 3200-1800 før Kristus). Lilleborg blev brændt ned og ødelagt i 1259. Fra ruinerne hentedes endnu i lübeckertiden byggematerialer.

Limensgade - Område i Aaker Sogn, opkaldt efter tidligere udgravning af kalksten i området.

Lindesbjerg - Område i Almindingens østligste del og navn for en af skovparterne i statsskoven.

Litteratur - Næppe nogen anden egn i Danmark er så omfattende beskrevet som den bornholmske. På de bornholmske biblioteker findes en stor del af den bornholmske litteratur. Bornholms Tidende beskæftiger sig, fortrinsvis i lørdagsudgaverne, med det bornholmske hverdagsliv før og nu og bringer mange historiske artikler. Hvert år udkommer der omkring 25-35 nye bornholmske bøger.

Lobbæk - Lille by med station i jernbanetiden et par kilometer øst for Nylars. Hed tidligere Lobberne. Lobbæk var navnet på en del af en lille bæk, der er begyndelsen på Præsteå.

Louisenlund - i Østermarie. Opkaldt efter Grevinde Danner (Louise Rasmussen). Stedet ejes af Jægersprisstiftelsen. I Louisenlund findes øens næststørste samling af bautasten. Der er næsten 50, hvoraf flere er op imod 2,5 meter høje.

Lundebispen - Ærkebiskoppen i Lund fik i 1149 overdraget herredømmet over tre af Bornholms fire herreder. Vestre Herred (Rønne) fik han først senere. Bispen havde den juridiske ret til at inddrive skatter på Bornholm, og når han i starten ikke var så interesseret i Vestre Herred, kan det skyldes, at der ikke her var noget betydeligt sildefiskeri, der i de tider var særdeles indbringende.

Lundesten-jættestuen - i en lille lund ved Tornegård i Nylars.

Lundestenen - Bornholms største og bedst bevarede jættestue fra den yngre stenalder. Findes ved Hovedgårdsvejen i Nylars..

Lübeckertiden - I 51 år fra 1525 til 1576 var Bornholm pantsat til Lübeck. Bornholm var et velhavende samfund på grund af fremragende fiskeri, søfart og handel. Men allerede før 1525 hærgede bl.a. Lübecker-købmændene på Bornholm, hvor de brandskattede bornholmerne. Det fortsatte under den periode, hvor Bornholm var pantsat. Mod slutningen af denne periode tog rønneboerne sagen i egen hånd og jog lübeckerne på flugt, og efter 1576 kom Bornholm for første gang under normal dansk administration. Der findes flere levn fra Lübeckertiden på Bornholm, bl.a. på Hammershus, i Aa Kirke og i Rønne.

Lystfiskeri - Bornholms Amts tekniske Forvaltning har udgivet en brochure om mulighederne for lystfiskeri på Bornholm, fra kysten såvel som i søer og vandløb. Der findes enkelte put- and takefiskesøer på Bornholm. Ellers er det mest eftertragtede fiskeri baseret på fangst af ørred eller laks fra kysten. Der er udgivet en bornholmsk lystfiskerguide, skrevet af Poul Stadler. Guiden fortæller om alle former for fiskeri, herunder også trollingfiskeri og muligheden for at leje både til formålet. Guiden foreligger på både dansk og tysk.

Læsåturen - Læså, der har sit udspring i Bastemose, bliver mere og mere interessant, jo nærmere den kommer havet, og ved Vejrmøllegård i Aaker Sogn er anlagt en plads, så interesserede kan gå den godt to kilometer lange tur langs åens mest interessante geologiske forekomster. Det er endvidere en meget smuk tur, som også kan byde på et indtryk af den bornholmske botanik samt et spændende fugleliv. Åen er fredet i hele sin længde.

Løsebæk Havn - Lille jollehavn syd for Allinge.

Løvehovederne - Oprindelig navn på klippepartier, der ligger på begge sider af det skær, hvortil turisterne har knyttet navnet, som også hedder Løvehovederne på især gamle kort. Klipperne ligner gabende løver, særlig set fra søen. Skæret kaldes nu oftest Kamelhovederne.

Opdateret d. 13.7.2002