Bornholmsk Turistleksikon - M

Madsebakke - Danmarks største helleristningsfelt fra bronzealderen. På en skrånende klippeflade er afbildet 10 skibe, syv fodtegn, hjultegn og et stort antal skålgruber. Madsebakke ligger ved Sandvig, og ikke langt derfra findes Storløkkebakke, et mindre helleristningsfelt.

Madvig-statuen - Ved indkørslen til Svaneke fra Østermarie står midt i et lille grønt anlæg en buste, der forestiller politikeren og filologen J. N. Madvig (1804-1886). Han var en anerkendt sprogmand, og det var ham, der udformede det bryllupsritual, som borgerlige vielser blev forrettet efter i mere end 100 år. Han var medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling i 1849, var kultusminister 1848-51 og var endvidere i forskellige perioder medlem af Folketinget og Landstinget.

Magnetbakken - Bakker på Kobbevej i Østerlars Sogn, "opdaget" 1974 af en journalist og turistchef. Optiske bedrag gør, at det ser ud, som om biler kører op ad bakkerne på vejen, uden brug af motorkraft.

Malkværnskansen - og andre kystskanser. Kun få steder i Danmark findes så mange kystskanser som på Bornholm. Allerede i 1400-årene påbegyndtes skansebyggeriet. Malkværnskansen er en af disse, ca. en kilometer nord for Nexø. Denne og andre skanser indtager centrale pladser i Bornholms historie. Malkværn betyder, at bølgerne står og kværner.

I 1808 fandtes en skanse for ca. hver 400 meter kysten rundt. Lige så vigtigt som et godt kystforsvar var en hurtig alarmering. På Bornholm findes mange Bavnehøje nær kystskanserne, således at man hurtigt kunne melde om angreb fra den ene lokalitet til den næste. En bavn er et bål, som i gammel tid anvendtes til at signalere med.

Manteltårn - Se Hammershus ruiner.

Melsted - Fiskerleje syd for Gudhjem med bl.a. den fredede Melstedgård, der i dag er indrettet som landbrugsmuseum.

Middelaldercenter - Bornholms Middelaldercenter er blevet indrettet i og omkring en gammel bornholmsk bondegård, Rågelundsgård, ikke så langt fra Østerlars Rundkirke. Her er der et væld af aktiviteter for både børn og voksne, der gerne vil have et indblik i, hvordan livet formede sig på Bornholm for 650 år siden. Der foregår til stadighed nytilbygninger, og centret har i de senere år fået en stormandsgård med et højt tårn i midten, en særlig bornholmsk vandmølle og andre bygninger. Hvert år iu juli holdes en uges middelaldermarked med ridderturneringer, falkoneropvisning o.m.a..

Moseløkken - Nedlagt stenbrud mellem Sandvig og Hammershus. Nu arbejdende stenbrudsmuseum. Eneste sted, hvor man bryder hammergranit, der forarbejdes i Rønne og bl.a. er anvendt til gulvfliser på Bornholms Kunstmuseum.

Muleby - Nyere bebyggelse ved Sorthat.

Munken - Stor sten, vandreblok fra istiden i Rutsker Sogn.

Musikfestival - Bornholms Musikfestival har siden 1968 haft en stor, internationalt berømt musiktradition, der tiltrækker musikere af meget høj kvalitet til en række koncerter, fortrinsvis i de bornholmske kirker. Born- holms Musikfestival har ikke mindst vist sig at have stor tiltrækningskraft på et stort og trofast tysk publikum.

Musikhuset - Bornholms Musikhus har til huse i en tidligere biograf på St. Torv i Rønne. Her arrangeres året rundt en række koncerter og musikarrangementer. Huset er etableret af Bornholms Amt, der også står for driften og dermed sikrer, at tilhængere og udøvere af musikgenrer, som måske ellers ikke ville kunne være repræsenteret på Bornholm, får en chance. Musikhusets øvekælder har foreløbig i løbet af få år fostret to grupper, der har vundet Danmarksmesterskabet i rock. Ved siden af Musikhuset er der indrettet Café Rasch i et gammelt, nyrenoveret pakhus, hvor der også holdes en del koncerter.

Musiklivet - Der findes musikere inden for næsten alle genrer på Bornholm, hvor der er et meget rigt og varieret musikliv. Mange grupper af musikere fra de forskellige genrer søger sammen i grupper, der spiller på forskellige niveauer. Musiklivet bliver yderligere forstærket i sommertiden, når mange turister gør det muligt at gennemføre alle former for koncerter. Bornholms Musikfestival startede i 1968. Hvert år arrangerer den omkring 15 koncerter, fortrinsvis i øens kirker. Festivalen tiltrækker et internationalt publikum på grund af en meget høj kvalitet, der er kendt og anerkendt overalt i Europa. Flere kirker arrangerer også koncerter uden for turistsæsonen. Moderne musik kan opleves sommeren igennem på en lang række restaurationer, og uden for turistsæsonen er der flere restaurationer, som byder på levende musik.

Myragre - Område i Aaker vest for Aakirkeby. Her findes den fredede Myragre Mølle.

Myreby - Område i Vestermarie Sogn.

Mæby - Landbrugsområde i Nyker Sogn.

Møller - Rundt om på Bornholm er der endnu en del velbevarede hollandske møller, en af landets største er Gudhjem Mølle, og af disse findes endvidere flere interessante eksemplarer, nemlig Aarsdale Mølle, Myragre Mølle og Kuremøllen i Svaneke. Der er bestræbelser i gang for at bevare flere af de gamle hollandske møller. På øen findes endvidere tre forholdsvis velbevarede stubmøller, nemlig i Svaneke, Tejn og Egeby. I de seneste årtier er opstået en del moderne vindmøller, der anvendes til fremstilling af elektricitet. De største samlinger findes ved Vysteby, nord for Hasle og vest for Svaneke. Bornholmske møller er beskrevet mange steder i litteraturen.

Mågestole - Klipper i havet ved Nørresand i Gudhjem.

Opdateret d. 13.7.2002