Bornholmsk Turistleksikon - N

NaturBornholm - Naturoplevelsescenter syd for Aakirkeby. Her kan man opleve, hvordan Bornholm blev til for 1.700 millioner år siden i Sahara i Nordafrika, og hvad der siden er sket. Model af dinosaurusser og levende krokodiller, sanserum, tidsmaskine og oplevelseshal, hvor publikum kan eksperimentere med naturkræfterne er blandt de mange oplevelsesmuligheder. Bornholm er det eneste sted i landet, hvor der er gjort fund, som beviser, at der har levet svaneøgler og en særlig rovdinosaurus, som har fået navn efter øen. Centret findes ikke så langt fra Den Fennoskandiske Randzone, en brudzone mellem det nordbornholmske urfjeld og den sydbornholmske sandsten, der er 1.200 millioner år yngre end granitten. Et stykke af randzonen, der starter i Skagerrak, går gennem Sydsverige og Bornholm og videre ned gennem Europa til Sortehavet, er blotlagt som det eneste sted på den flere tusinde kilometer lange stræking.

Oplevelsescentret er tegnet af den verdensberømte arkitekt Hennings Larsens tegnestue.

Naturvandringer - Forskellige bornholmske foreninger byder året rundt på ekskursioner i den bornholmske natur, og i sommertiden arrangeres forskellige guidede ture i den spændende bornholmske natur. Mange af turene omtales i turistavisen "Denne Uges Bornholm".

Naturvejledere og guider - En stribe bornholmske naturvejledere og guider, er ikke mindst i sommertiden parat til at guide turisterne rundt til forskellige oplevelser i naturen. Flere arrangerer også byvandringer.

Nexø Købstad - Areal 431 hektar. Købstadsrettigheder fra 1346.

Kirke (Skt. Nicolaus).opført i 1400-tallet. Altertavle, kopi efter A. Dorph: Jesus og Kvinderne i Bethania. Prædikestol i renæssancestil fra omkring 1666. I kirken tre sandstensepitafier.

Metodistkirke samt tre missionshuse.

En af Danmarks største fiskerihavne og lystbådehavn.

I Nexø Lystskov fredet oldtidsminde: Helleristningsstenen Fandens keglebane med 17 skålgruber.

Skole, glas- og keramikskole, forskningscenter, bibliotek, bank, apotek, posthus, politistation, lægehus, tandlæger. Flere dagligvareforretninger og specialforretninger, sportshal, tennisbaner, campingplads, turistbureau.

Seværdigheder: Frederiks Stenbrud med Stenbrudsgården (nu forskningscenter)

Gammelt råd-, ting- og arresthus i Storegade. 1856. Inskription: "Ingen må tage sig selv Ret".

Skibs- og fiskerimuseum ved havnen.

Mindestuer for forfatteren Martin Andersen Nexø og buste af samme.

Nexø Museum - Nexø Museum blev i 1969 indrettet i et af byens ældste huse, et tidligere ting- og rådhus, der i et par hundrede år har været anvendt til mange forskellige formål, senest til pakhus. Nexø Museum, der holder åbent i sommerhalvåret, har foruden skiftende udstillinger af lokalhistorisk præg, en fast udstilling, der handler om fiskeri og søfart.

Nordskoven - i Rønne, se Blykobbe Plantage.

Nyker Sogn - Areal 2465 hektar. I sognet: Nykirke. En af Bornholms fire rundkirker fra 1100-årene. Viet til Allehelgen. I rundskibet primitive kalkmalerier fra tiden 1300-1350. Altertavlen er et maleri, kopieret efter Carl Bloch. Prædikestol fra 1872. Ved prædikestol et timeglas fra 1690. I våbenhus to brudstykker af en rune sten.

15 høje og en bautasten.

Mindesten ved Prinsekilden ved Blykobbe Å for Prins Christians Frederiks besøg på Bornholm 1824.

Skole, missionshus, forsamlingshus. Dagligvarebutik, benzinstation.

Nylars Sogn - Areal 2333 hektar. I sognet: Nylarskirke. I apsisvindue glasmaleri af Paul Høm. En af de fire bornholmske rundkirker, opført i 1100-årene. Kalkmaleri fra tiden omkring 1250. Over alteret et egetræskruci- fiks af N. V. Fjeldskov 1881. Senromansk døbefont af gotlandsk kalksten. I våbenhus et stort renæssancekrucifiks fra omkring 1600 samt to runesten. Prædikestol fra 1882.

To fredede skanser, tre jættestuer, 23 høje, 91 røser, fem bautasten, helleristninger.

Forsamlingshus, sportshal og idrætsanlæg, dagligvarebutik og benzinstation i Nylars.

Ved kysten fiskerlejet Arnager. Røgeri.

Næs - Badestrand syd for Allinge.

Nørremark - Naturnavn, område ved Nexø.

Opdateret d. 13.7.2002