Bornholmsk Turistleksikon - R

Rabekke Erhvervspark - Erhvervsområde i Rønne, hvor Rabækkeværket i sin tid fremstillede klinker, charmottesten og glaserede rør til bl.a. kloakering. Fabrikken ejedes af Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik. Gode forekomster af kaolin i området blev tidligere udnyttet af bl.a. Den Kongelige Porcelænsfabrik.

Raghammer - Større område ved Raghammer Odde i Pedersker Sogn. En stor del af området anvendes nu som militært skydeterræn.

Ravnebrohus - i Almindingen har sit navn efter, at der her på stedet findes en meget stor koloni af ravnefugle (råger og alliker), der om vinteren finder deres natkvarter i trætoppene. Det er et imponerende syn ved aftentide, lige før solen går ned, at se de store flokke af sorte fugle finde hjem fra deres flyveture til steder, hvor de kan finde føden.

Rideturisme - Ridende turister er der ikke mange af på Bornholm, men de forekommer, og Bornholm har en natur og nogle afstande, der gør, at turister i stort tal lejer heste til rideudflugter. Der er rideskoler mange steder på øen og mange private, som lejer heste ud. Flere steder kan man leje en hest og komme på sightseeing med guide. Der er flere udmærkede ridehaller rundt om på øen, og i juli gennemføres hvert år landets største ridestævne på travbanen i Almindingen med deltagelse fra hele landet.

Ringborg - i Pedersker, vinkelformet voldanlæg på det nordvestligste hjørne af Rispebjerg, lige overfor Borregård. En 78 gange 47 meter stor tilflugtsborg, begrænset af en 15 meter høj brink mod Øleå. Volden er indtil tre meter høj med en udvendig meterdyb grav.

Ringebakkerne - Smukt klippeområde ved Vang. Her har der tidligere været foretaget store sprængninger efter den eftertragtede granit. Naturen har formået at retablere sig, så mange tidligere stenkuler er blevet smukke naturområder.

Ringeby - Bebyggelse i Vestermarie Sogn.

Risebæk - ved Risegård i Aaker Sogn. Bækken løber via et lille, smukt vandfald, ud i Østersøen. Vandfaldet fører rødt vand, fordi der under nogle udgravninger nær åen længere oppe i landet blev slået hul på en okkeråre. Derfor kaldes det i dag også Det Røde Vandfald.

Rispebjerg - Område med et ældre borganlæg - Ringborgen.

Robbedale - Naturområde ved Rønne Plantage. Da Bornholm havde jernbane var der et trinbræt ved Robbedale ikke så langt fra det lille bebyggede område Grisby få kilometer øst for Rønne.

Rock pools - Om foråret og i den tidlige sommer åbner der sig et for de fleste danskere helt ukendt liv og miljø, hvis man tager sig en spadseretur langs den klippefyldte østkyst. Så specielt er det, at man end ikke har fundet hverken et bornholmsk eller dansk ord for de små klippevandhuller, rock pools. Her findes et plante- og dyresamfund, som ikke kendes i det øvrige Danmark. De små hulninger i klipperne rummer normalt ferskvand, men fyldes op med havvand under pålandsstorme. Ved efterfølgende ophedning, danner der sig meget voldsom- me saltopløsninger. Dyrelivet skal derfor kunne tilpasse sig de vekslende og barske vilkår, og både insekter, padder og planter i og omkring disse rock pools er et specielt studium værd.

Rokkesten og andre vandreblokke. - Da isen smeltede under den seneste istid, efterlod den rundt om på Bornholm et utal af store såkaldte vandreblokke, kæmpemæssige sten, som har givet anledning til megen overtro og i flere tilfælde spændende navne, som fx Kyllingehønen på Midtbornholm. Til vandreblokkene hører også øens mange rokkesten, hvoraf de fleste har lagt sig til hvile, formentlig fordi der er blevet rokket så meget med dem, at underlaget har forskubbet sig. Der er naturligvis ingen trolddom ved rokkeriet, men alene den kendsgerning, at stenene har hvilet på et løst og bevægeligt underlag. Der var flere rokkesten i Rutsker Højlyng, bl.a. en krabat på 20 tons. Den sidste lagde sig til hvile i 1960erne. I Paradisbakkerne findes den vel nok mest berømte af rokkestenene. Den blev fredet i 1894, selv om den allerede næsten 25 år tidligere lagde sine anslåede 35 tons til hvile, men er fornylig blev hjulpet på plads i sit oprindelige leje, så den igen er til at rokke med. I Almindingen i Djævledalen har der været flere rokkesten, men ingen af dem har rokket siden sidste halvdel af 1800-årne. Derimod opdagedes ved Vettesmose i Almindingen i 1980erne en "ny" aktiv rokkesten.

I gammel tid dyrkede bornholmerne de store vandreblokke, idet man mente, at de var tilholdssteder for kræfter, der kunne volde både godt og ondt. Således knytter der sig sagn til mindst 175 navngivne bornholmske vandreblokke.

Rubinsøen - Tidligere kulgrav lidt syd for Hasle, hvor der under og lige efter 2. Verdenskrig blev udgravet 30.000 tons kul. Kullene giver vandet en speciel smuk farve.

Rundkirker - Bornholmske kirker i almindelighed adskiller sig på mange punkter fra kirker i det øvrige land. At de har været anvendt til både bøn og forsvar er dog ikke noget særkende. Derimod er hele fire rundkirker på så lille et område specielt. I Danmark er der i alt syv rundkirker. De fire bornholmske rundkirker er blevet betegnet som "det kosteligste smykke, som menneskehænder har givet Bornholm". De smukke, hvidkalkede rund- kirker med deres egespånbelagte tage og fritstående klokketårne er ikke alene et særsyn, når man møder dem på turen hen over øen, men er også helt specielle i deres opbygning. Det er således karakteristisk for dem, at de er forsynet med en midtpille op gennem samtlige stokværk, mens de andre tre rundkirker i landet har fire bærende, slanke og murede piller. De fire kirker, Ny Kirke, Ols Kirke, Østerlars Kirke og Nylars Kirke, menes alle opført i 1100-årene. De bornholmske kirkers mangfoldighed er i øvrigt større end på noget andet område i Danmark.

Runesten - I forhold til areal er Bornholm det sted i landet, hvor der findes flest runesten, i alt knap 40. De adskiller sig fra det øvrige lands ved alle at have et kristent præg i form af et kors eller en inskription, der hentyder til noget kristent. Endvidere er bornholmske runesten præget af de samme traditioner, som man kender i Blekinge i Sverige. Kristendommen kom først til Bornholm i midten af 1000-tallet. Det vil sige, at den bornholmske runestenstradition først opstod, da den var ophørt i det øvrige land.

Den russiske kirkegård - Ved Allinge Kirkegård står der et mindesmærke over de russiske soldater, der mistede livet under befrielsen af Bornholm i 1945 og under den efterfølgende næsten et år lange besættelse. Her ligger de russiske soldater også begravet.

Rutsker Højlyng - Højlyngsområde i Rutsker Sogn.

Rutsker Sogn - Areal 2921 hektar. I sognet: Rutskirke. Danmarks højest beliggende, 130 meter over havet. Har som skytspatron haft Skt. Michael, de himmelske hærskarers fører, de bornholmske runestens helgen. Nyere alterbord, prædikestol og stolestader.

Seks fredede skanser, ni9 høje, 3 røser, 1 bautasten.

Ved kysten fiskerlejerne Helligpeder, Teglkås og Vang.

Ingen dagligvarebutik i "byen" eller fiskerlejerne. Seværdigheder: Jons Kapel. En stejl trappe fører ned til en fritstående klippe, Prædikestolen. Syd for Jons Kapel tre tørre grotter. Sprækkedalen Blåskinsdalen og Ringebak- kerne. Rutsker Højlyng med stenen Fabeldyret og stensamlingen Stenrøret. Fredet vandmølle ved Vang.

Rytterknægten - Danmarks tredjehøjeste punkt. Her rejstes i 1856 et udsigtstårn til ære for Kong Frederik VII, der besøgte øen. Rytterknægten ligger 162 meter over havet, og fra toppen af udsigtstårnet, "Kongemin- det" er man yderligere 22 meter oppe, og herfra er der en imponerende udsigt ud over især Sydbornholm.

Rø Sogn - Areal 2607 hektar. I sognet: Rø Kirke opført 1888. Altertavlen er et maleri af Chr. Andersen 1878. En renæsssance-altertavle fra omkring 1610. Prædikestol med reliefskårne evangelisttegn.

Seks høje, otte røser, en skibssætning og syv bautasten.

Dagligvarebutik, golfbane, rideskole.

Seværdigheder: Helligdomsklipperne og Bornholms Kunstmuseum.

Røbro - Område i Rø med huse, købmand og Røbro Mølle.

Røgerierne - Skuespilleren John Price kaldte, mens han endnu havde sommerbolig i Gudhjem, røgede bornholmere for "Havets guld". Inspirationen til denne betegnelse på den specielle bornholmske delikatesse har han nok fået på en bornholmsk stand ved en fiskeriudstilling i Forum i 1951, da man reklamerede med røgede sild under sloganet "Sølv bliver til guld". Og rigtigt er det i hvert fald, at de sølvblanke små østersøsild bliver gyldne, efter en tur i røgeriets skorsten. Indtil for 25-30 år siden var der om sommeren en betydelig eksport af røgede bornholmere til København, Sjælland og Tyskland. Efterhånden fandt flere og flere fiskere, at sildefiskeriet var for besværligt og urentabelt, så i dag kan det knibe med at skaffe tilstrækkeligt med sild til de tilbageværende røgerier, der fortrinsvis lever af den afsætning, de har til turisterne og øens faste indbyggere. I 50erne og 60erne frygtede man for røgeriernes fremtid på grund af sundhedsmyndighedernes krav om bl.a. fliser. De tilbageværende røgerier har imidlertid levet fint med disse krav og hører vel til nogle af øens mest velbesøgte turistattraktioner. Der er aktive silderøgerier i Hasle, Allinge, Gudhjem, Årsdale, Svaneke, Sømarken og Arnager. Røgerierne i Hasle er blevet omdannet til et arbejdende museum. På en billedudstilling kan man få en fornemmelse af silderøgeriernes historie og få et indblik i den store betydning, sildefiskeriet havde for de bornholmske fiskere.

Allerede fra 1200-årene var Bornholm et led i en kæde af fiskerlejer, som opstod i forbindelse med de tyske Hansestæders store sildemarkeder. Fiskerlejerne strakte sig i en bue fra Amager langs den sjællandske og den skånske kyst til Bornholm, og det var især de østligste Hansestæder, der handlede med Bornholm. Oprindeligt startede sildefiskeriet den 24. august og varede til 29. oktober. Bornholmerne kaldte denne travle tid for "fiskjed", og et gammelt ordsprog viser, hvor vigtigt sildefiskeriet var: "Vis ijn saver i fiskjed, må ijn doja i framtiden" (Hvis man sover i fisketiden, må man døje i foråret).

Siden blev sildefiskeriet udvidet, og de gamle fiskere siger, at sildene normalt kun har opnået den fedme, der skal til for at de bliver gode som røgede, hen i maj måned. Silderøgningen begynder nu om tider, således at der i hvert fald er røgede bornholmere til salg den 1. maj, og hvis østersøsilden ikke er god (fed) nok eller tilstrækkelig, importeres den fra Kattegat eller Skagerrak.

I de røgede bornholmersilds storhedstid fra omkring 1880 til 1930 var der alene i Gudhjem 25 røgerier.

Rømersdal - Den nordlige ende af Ekkodalen. På ejendommen Rømersdal bor skovrideren over det bornholmske statsskovdistrikt. Bornholms første skovrider for 200 år siden hed Rømer, og han har lagt navn til mange lokaliteter i Almindingen.

Rønne H - Rønnes tidligere "hovedbanegård", da der var jernbaner på Bornholm. Jernbanerne blev nedlagt i 1968. I dag benyttes bygningen til restauration og kontorfaciliteter. I Rønne fandtes endvidere Rønne N (nedrevet) og Rønne Ø (nu privatbeboelse).

Rønne Købstad - Bornholms største by. Areal 978 hektar. Købstadsrettigheder fra 1327.

Bornholms trafikhavn med færgeruter til København, Ystad, Sassnitz og i sommermånederne til Swinoujscie.

Kirken (viet til Skt. Nicolaus), opført ca. 1300 er ombygget mange gange. I kor og skib indsat glasmalerier udført af Kræsten Iversen. Altertavle med maleri af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Katolsk kirke fra 1924, Valgmenighedskirke, metodistkirke og baptistkirke. Syv missionshuse.

Lystbådehavn (Nørrekås) samt en mindre jollehavn (Søndre Bådehavn).

Amtsgymnasium, to kommunale skoler og en i Knudsker Sogn, to privatskoler, erhvervsskole.

Bornholms Centralsygehus, lægehus, posthus, bibliotek, biograf, musikhus, teater, politistation, dyrlæger, tandlæger, toldkammer, banker. Flere dagligvareforretninger og specialforretninger. Autoværksteder, benzinstati- oner, golfbane, bowlingcenter, idrætshaller, svømmehal, tennisbaner, campingpladser, vandrerhjem, Bornholms Velkomstcenter. Bornholms Radio (DRs regionalradio).

Seværdigheder: Rønne Theater, opført 1823. Danmarks ældste fungerede teater. Bornholms Museum. Erichsens gård. (Borgerhjem fra 1806 med smuk have i datidens stil). Bornholms Keramikmuseum, Hjorths Fabrik. Hovedvagten i Søndergade og flere gamle købmandsgårde. Syd for byen Kastellet med forsvarsmuseum. Fremstillingsvirksomhed for bornholmerure. Danmarks største samling af bevarede bindingsværkshuse fra 1700- og 1800-årene.

Rønne Theater - I de gamle fredede bindingsværksbygninger på det vestre hjørne af Østergade og Theaterstræde i Rønne vil en tilfældigt forbipasserende næppe forestille sig, at her står hun/han foran et teater. Men skindet bedrager. Bag det gamle, men meget smukt bevarede ydre skjuler sig Danmarks ældste teaterbygning, som endnu tjener sit oprindelige formål: Rønne Theater. Ejendommen er fredet og blev indrettet som teater allerede i 1823 og har siden fungeret som en bornholmsk kulturperle. Teatret har ingen fast tilknyttede skuespillere, men anvendes dels af lokale amatørgrupper, dels af turnerende teatre. Bornholmske amatørgrupper har siden begyndelsen af dette århundrede bl.a. opført en del komedier på "målet", skrevet af forskellige bornholmere med kærlighed til deres sprog og i forsøget på at yde et bidrag til at fastholde dialekten (eller sproget). Teatrets anvendelse er i nogen grad hæmmet af, at der kræves en omkostningskrævende brandvagt ved brugen. Om sommeren har teatret i en årrække været anvendt til sommerrevyer, en tradition, der har holdt en pause, men nu er genoptaget.

Røverborgen - Klippeparti mellem Nørresand og Hestestenene ved Gudhjem.

Opdateret d. 2.8.2002