Bornholmsk Turistleksikon - U

Ugleenge - Naturområde mellem Aakirkeby og Boderne. Området er blevet fredet, fordi der her gror en sjældent orkidé, og det bliver afgræsset af ungkøer om sommeren for at bevare livsbetingelserne for den smukke plante.

De underjordiske - sagn og overtro. Underjordsfolket styres af Ellestingeren og er en flok bornholmske trolde (nisser), som ikke er decideret ondskabsfulde, men som til gengæld ikke finder sig i hvad som helst fra bornholmernes side. Gammel overtro fortæller om, at svenskerne ikke kunne indtage Bornholm, fordi det vrimlede på klipperne med små rødhuede underjordsfolk, som beskyttede øen. Der er skrevet flere bøger om "De underjordiske", bl.a. af den danske eventyrdigter B. S. Ingemann. De underjordiske danner baggrund for en ny tegneserie på dansk og tysk om Jo-Boerne, som man kan se nærmere på i Brændesgårdshaven.

Undervisningsinstitutioner - Ud over folkeskoler, en række privatskoler og et par efterskoler, består det bornholmske skoleundervisningssystem af Bornholms Amtsgymnasium (studenter og HF), Bornholms Erhvervsskole med traditionelle erhvervsuddannelser og centrum for realiseringen af tankerne i Baltisk Uddannelsesø. På erhvervsskolen er der flere ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser, bl.a. HA og Datama- tikeruddannelsen. Bornholms Folkehøjskole i Almindingen og Voksenundervisnings Centret i Rønne. Endvidere er der i tilknytning til Bornholms Centralsygehus en skole for sundhedsuddannelserne, ligesom der på Bornholm er en produktionshøjskole og en specialarbejderskole. I Hasle findes Bornholm Textil Seminarium og i Nexø Bornholms Glas- og Keramikskole. På Baltisk Mediecenter gennemføres en kommunikationsuddannelse som fjernundervisning i samarbejde med Roskilde Universitetscenter. Højvangsseminariet i Tåstrup har en afdeling på i Knudsker, hvor der uddannes pædagoger.

Opdateret d. 13.7.2002