Bornholmsk Turistleksikon - V-Z

Vallensgård - I gammel tid Bornholms største gård med tilhørende skov og mose. Moseområdet er yndet tilholdssted for fugle og sjældne planter.

Vandfald - I Danmark findes kun egentlige vandfald på Bornholm. De største og smukkeste findes i Døndalen, Stavehøl, Pissebækvandfaldet nord for Vang og Risebækfaldet på Sydbornholm. Da de bornholmske vandløb ikke normalt er vandførende året rundt, er det kun ved tøbrud og efter voldsomt regnvejr, man kan nyde vandfaldenes brusen.

Vandreblokke - Se under rokkesten.

Varperne (og andre pilte) - Varperne i Pedersker Plantage er tre pyramideformede stenvarder, der i følge sagnet er rejst til minde om tre piger, som blev slået ihjel af tre brødre, der viste sig at være deres egne brødre, som var kommet hjem efter mange års i udlandet. Traditionen siger, at der altid ligger friske blomster ved Varperne. Der er skrevet flere mindre bøger om den dramatiske historie, der knytter sig til varperne. Endvidere findes en kort genfortælling af savnet omtalt i en folder, udgivet af Bornholms Amts Tekniske Forvaltning. Den fortæller endvidere om andre seværdigheder i Pedersker og Poulsker Plantager samt om den spændende fuglelokalitet, engarealet Ølene. Pilte findes flere steder på øen som et levn fra højlyngstiden, ofte skjult inde i beplantningerne. Det er små kegleformede stendynger, der antages at have tjent som kendingsmærker, varder. Der knytter sig sagn og overtro til en lang række af disse pilte.

Vasegård - i Aaker er et af to udgangspunkter for manges spadseretur langs den geologisk set meget interessante Læså. Turen ender ved Vejrmøllegård . Ikke så langt herfra ved Læsåen findes en langhøj med en jættestue og en stordysse. I jættestuen er der gjort fund fra sten- og bronzealderen.

Vejrmøllegård - Aaker er et af to udgangspunkter for manges spadseretur langs den geologisk set meget interessante Læså. Turen ender ved Vasegård .

Vestermarie Sogn - Areal 6977 hektar. I sognet: Vester Mariekirke. Opført 1883-85. Altertavle af A. Dorph 1853. Senromansk døbefont af gotlandsk sandsten. Nyere prædikestol. På kirkegården er opstillet seks runesten.

15 høje, 135 røser, 17 bautasten. Mindesmærker etc. (se under Almindingen).

Skole, dagligvarebutik i Vestermarie.

Veteranrally Bornholm Rundt - Bornholmske motorveteraner står hver sommer for et rally Bornholm Rundt, hvori et væld af biler fra Danmark, Tyskland, Sverige og Norge deltager med deres smukke gamle biler og motorcykler.

Vettesmose - Mose i Almindingen, hvor man også kan møde Bornholms for tiden eneste rokkende rokkesten.

Vysteby - Bebyggelse i Rutsker Sogn. Vyst er det bornholmske ord for en hund.

Vævning - Rundt om på øen findes flere professionelle kunstvævere, ligesom sammenslutningen Bornholms Vævekreds holder til i flere af øens byer.

Våde Ovn - Vandfyldt klippekløft nord for Johns Kapel.

Windsurfing - Bornholm tiltrækker hver sommer mange sejlerturister og surfentusiaster, de sidste ikke mindst fordi man altid kan finde et sted på øen, hvor der er velegnede forhold for denne specielle sport. Der kan lejes udstyr på Bornholm, og på Balka Strand er der i sommertiden mulighed for at få instruktion i, hvordan man holder sig oven vande på et surfbræt med sejl.

Ypnasted - Fiskerleje med en lille samling bindingsværkshuse.

Zoologi - På det zoologiske område adskiller Bornholm sig fra det øvrige land. Hvis vi kigger på pattedyrene er det nu mest på grund af en betydelig mindre artsrigdom end i det øvrige land, hvilket skyldes øens isolation.

Opdateret d. 13.7.2002